Skip to main content
European Commission logo print header

Portable automated test for fast detection and surveillance of influenza

Article Category

Article available in the following languages:

Szybkie testy na grypę w placówkach ochrony zdrowia

Europejscy naukowcy opracowali przenośne urządzenie do przeprowadzania testów na grypę w krajach rozwijających się oraz rozwiniętych, tam gdzie jest to najbardziej potrzebne, tj. w placówkach ochrony zdrowia.

Zdrowie icon Zdrowie

Wybuchy grypy znacznie obciążają systemy opieki zdrowotnej zarówno w krajach rozwiniętych, jak i rozwijających się. W ostatnim czasie pandemia ptasiej grypy oraz wirusa H1N1 dokonała spustoszenia, w szczególności wśród najbardziej podatnych osób. Obecna diagnostyka opiera się na technikach kulturowych opracowanych na przestrzeni dwóch ubiegłych stuleci. Projekt PORTFASTFLU ("Portable automated test for fast detection and surveillance of influenza") ma zatem na celu opracowanie nowoczesnego urządzenia diagnostycznego w kierunku grypy oraz wszystkich istotnych szczepów wirusa. Poprzez zróżnicowanie mikromacierzy urządzenie można zastosować do diagnostyki innych infekcji bakteryjnych. Naukowcy pracujący w ramach projektu PORTFASTFLU opracowali nowatorski system zwany platformą GeneSpress®. System umożliwia analizę w czasie rzeczywistym próbek klinicznych pobranych ze śluzówki nosa i gardła. Co więcej, ostateczny zestaw do wykrywania jest w stanie rozróżnić pierwotne podtypy grypy od nowszych podtypów. Urządzenie składa się z trzech jednostek. Rozwiązania typu Lab-on-Chip (LOC) służącego do konwersji RNA w próbce do DNA, mnożenia DNA oraz porównywania próbki z mikromacierzą DNA. Drugi moduł składa się z mechanizmów hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektronicznych. W trzecim module system pomiarów oraz analiz generuje sygnał i umożliwia odczyty. Produktem końcowym jest fluorescencyjny odczyt oraz automatyczny wyświetlacz sygnału oraz analizy danych. Cechą odróżniającą to urządzenie LOC od innych opracowanych w celu przeprowadzania analiz genetycznych oraz komórkowych jest jego wyjątkowa mobilność. Aby to osiągnąć, zespół pracujący w ramach projektu PORTFASTFLU opracował system diagnostyczny, który spełnia rolę stacji dokującej dla zużywalnych kaset LOC. Inne mniej mobilne urządzenia działają dzięki bliskiej obecności różnicowanego sprzętu oraz urządzeń. Ze względu na wymagania rynkowe, zwłaszcza w szpitalach, platforma GeneSpress® zostanie dostosowana do różnorodnej diagnostyki wielu zakaźnych chorób układu oddechowego, do których należy między innymi grypa. Infekcje, do których zastosowane zostanie to urządzenie, obejmują odrespiratorowe zapalenie płuc (VAP) oraz bakterie wielolekooporne (MDR). Udoskonalanie sprzętu diagnostycznego w placówkach ochrony zdrowia ma szczególne znaczenie, biorąc pod uwagę ograniczone zasoby finansowe szpitali lub diagnostykę poza godzinami pracy laboratoriów. Użycie platformy GeneSpress® oznacza krótsze pobyty w szpitalu i skuteczniejsze leczenie VAP prowadzące na przykład do uratowania życia ludzkiego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania