Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Study of specific cell mediated immunity and vaccine optimization against bacterial and viral infections in trout (Oncorhynchus mykiss)

Article Category

Article available in the following languages:

Odporność na choroby u pstrąga tęczowego

W ramach finansowanego ze środków europejskich projektu Smartfish zbadano układ immunologiczny pstrąga tęczowego (Oncorhynchus mykiss) w celu zmniejszenia liczby ryb padających w wyniku chorób.

Zdrowie icon Zdrowie

Popyt na ryby wciąż rośnie, ponieważ dla wielu ludzi na całym świecie stanowią one niedrogie źródło białka. Jednak zasoby łowisk stopniowo się wyczerpują, w związku z czym konieczne jest wykorzystanie akwakultur. Jedno z największych wyzwań związanych z hodowlą ryb to kontrola i prewencja chorób zakaźnych, które mogą powodować poważne straty finansowe. Problemy te można rozwiązać poprzez lepsze poznanie układu immunologicznego ryb. Pstrąg tęczowy jest jednym z najbardziej wartościowych gatunków ryb hodowanych w Europie. W ramach finansowanego ze środków UE projektu Smartfish zbadano układ immunologiczny pstra tęczowego, koncentrując się na interleukinie 2 (IL-2). Ta cząsteczka sygnałowa odgrywa ważną rolę w procesie reakcji organizmu na infekcję. Naukowcy zbadali szlaki sygnałowe potencjalnie biorące udział w tym procesie oraz zastosowanie IL-2 jako adiuwantu mogącego rozszerzyć działanie szczepionek przeznaczonych dla ryb. Po opisaniu związku IL-2 badacze prowadzący prace w ramach projektu Smartfish skupili się na związku IL-21, który ma wpływ na limfocyty Th17, stanowiące ważny element odporności na mikroby. Partnerzy projektu określili strukturę związku IL-21 oraz przeprowadzili analizę jego działania u pstrąga tęczowego. Prace przeprowadzone przez konsorcjum projektu Smartfish przyczynią się do zwiększenia ilości i jakości hodowanego pstrąga tęczowego, umożliwiając europejskiej akwakulturze konkurowanie z resztą świata.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania