Skip to main content
European Commission logo print header

Network Multiple-Input Multiple-Output for Advanced Wireless Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Naukowcy rozbudowują bezprzewodowe systemy komórkowe

Bezprzewodowe systemy komórkowe ograniczone są obecnie z uwagi na wytwarzanie zakłóceń. Hiszpańscy naukowcy badają w jaki sposób rozwiązać ten problem poprzez poprawę sprawności spektralnej.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

W ciągu ostatnich 20 lat poczyniono olbrzymie postępy w dziedzinie bezprzewodowych systemów komórkowych, na przykład w zakresie korekcji błędów przekazywanej informacji, sterowania mocą, przystosowania połączeń oraz nadmiarowości transmisji, a także jeśli chodzi o olbrzymi wzrost mocy przetwarzania. Oznacza to, że systemy te pracują obecnie blisko granicy ich zdolności, a schematy powtórnego wykorzystania częstotliwości stały się sprawą uniwersalną. Zakłócenia międzykomórkowe są obecnie jednym z najpoważniejszych problemów w bezprzewodowych systemach komórkowych. Tradycyjnie biorąc, użytkownik przypisany jest do danej komórki, a kiedy łączy się z lokacją tej komórki, powoduje zakłócenia wszystkich innych lokacji systemu. Naukowcy zaangażowani w projekcie pod nazwą „Sieć wielokrotnych wejść − wielokrotnych wyjść w zaawansowanym systemie bezprzewodowym” (Netmimo), pracują nad tym, by usunąć to utrudnienie. Badania rozpoczęto od założenia, że powstałe podczas łączenia zakłócenia międzykomórkowe polegają jedynie na nakładaniu się sygnałów przeznaczonych dla innych lokacji komórek − innymi słowy, powstające sygnały zbierane są w nieodpowiednim miejscu. Naukowcy sądzą, że sygnały takie mogą być prawidłowo klasyfikowane i przesyłane, a wówczas przestaną generować zakłócenia i będą przydatne przy detekcji informacji, jakie przenoszą. W taki sposób, ostatecznym celem powinno być zapewnienie usługi wszystkim użytkownikom poprzez ich lokacje znajdujące się w zasięgu ich działania. Zespół naukowców podjął się przezywciężenia tego wyzwania, twierdząc, że jest to teoretycznie możliwe dzięki temu, iż lokacje komórek połączone są ze sobą przez silną sieć szkieletową. Taka ambitna koncepcja umożliwi niemal nieograniczony dostęp do pasma przenoszenia w sieciach światłowodowych przewodowych, eliminując obciążenia związane z bezprzewodowymi zakłóceniami międzykomórkowymi. W ten sposób, stosownie do ram opracowanych w projekcie Netmimo, pojęcie komórki zostaje zatarte, jeśli użytkownicy nie są już przypisani do określonej lokacji, a w rezultacie tego istnieje sieć lokacji zapewniających usługi dużej liczbie użytkowników.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania