Skip to main content

Development of new agrotextiles from renewable resources and with a tailored biodegradability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wytwarzanie trwałych tkanin z włókien roślinnych

Naturalne włókna są stosowane do wytwarzania tkanin od tysięcy lat i stanowią atrakcyjną alternatywę dla ropopochodnych polimerów. Naukowcy stworzyli niedawno gamę tkanin wykonanych z biopolimerów, które są o wiele bardziej przyjazne dla środowiska, a jednocześnie trwałe.

Technologie przemysłowe

Zmiana klimatu i ewoluujące preferencje konsumentów sprawiają, że wyroby oparte na ropie naftowej stają się droższe i coraz mniej poszukiwane. Biologiczne lub otrzymane z biologicznych substancji polimery to dla przemysłu tekstylnego alternatywne źródło włókien, które mogą być nawet tańsze i trwalsze niż tkaniny syntetyczne. Finansowany ze środków UE projekt BIOAGROTEX ("Development of New agrotextiles from renewable resources and with a tailored biodegradability") powstał w celu zbadania możliwości wytwarzania tkanin z naturalnych włókien i polimerów biologicznych. Głównym przedmiotem badań były naturalne tkaniny do zastosowań związanych rolnictwem. Badano dostępne w Europie źródła naturalnego włókna, takie jak len, konopie, odpady chmielu i pokrzywa. Za najbardziej obiecujące uznano len i konopie, które cechują się dużą zawartością włókna i pożądanymi właściwościami. Uczestnicy projektu analizowali także tańsze alternatywne rozwiązania w zakresie przetwarzania tych włókien na polu, co pozwoliło zwiększyć ich użyteczność dzięki obniżeniu kosztów obróbki. Dobrym i ekonomicznym alternatywnym źródłem naturalnych włókien okazała się także juta pochodząca z recyklingu. Do obróbki naturalnych włókien z powodzeniem zastosowano powłokę z żywicy furanowej. Radykalnie zwiększa ona trwałość włókien, nie pogarszając ich elastyczności czy wytrzymałości. Biopolimery, w tym PLA, przetworzono do postaci włókien, a następnie przędzy jedno- i wielowłóknowej. W oparciu o te półprodukty i przy współpracy różnych małych firm stworzono kilka tkanin do zastosowania w rolnictwie. Znalazła się wśród nich agrowłóknina oraz kilka innych tkanin służących do różnych celów. Wszystkie zostały poddane rygorystycznym badaniom terenowym i wykazały się parametrami równoważnymi lub przewyższającymi wyroby syntetyczne. W ramach projektu BIOAGROTEX opracowano i przetestowano praktyczne naturalne tkaniny, a niektóre z nich są już obecne na rynkach europejskich. Stworzenie bezpiecznych i trwałych tkanin biopolimerowych jest ważnym osiągnięciem, które w dalszej perspektywie przyczyni się do zmniejszenia naszej zależności od paliw kopalnych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania