Skip to main content

The role of p110alpha isoform of PI 3-kinase in oncogenesis and cellular senescence

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania nad izoformami mogą poprawić skuteczność leczenia nowotworów

Badania nad izoformami onkogennymi ukazują potencjalne nowe cele interwencji przeciwnowotworowych.

Zdrowie

Ssaki mają osiem odrębnych izoform 3-kinaz fosfatydyloinozytolu (PI-3K), rodziny enzymów uczestniczących w czynnościach komórkowych, takich jak wzrost, proliferacja, różnicowanie się i dążenie do przetrwania, a także kierowanie ruchem wewnątrzkomórkowym. Jedną z kluczowych izoform PI-3K występujących w wypadku nowotworu jest p110-alfa – izoforma nadzwyczaj często aktywowana przez mutację. Rozpoznanie, jak p110a spełnia tę rolę, oraz lepsze zrozumienie funkcji tej izoformy w powstawaniu raka u człowieka jest przedmiotem projektu "Rola izoformy 3-kinazy PI p110-alfa w onkogenezie i starzeniu się komórek" (PI3K/oncogenesis). Uczestnicy projektu są przekonani, że zdobyta wiedza pomoże w opracowaniu racjonalnych terapii nowotworów, w których PI-3K jest nadaktywna. Dlatego chcieliby ustalić, czy inhibicja wielorakich izoform PI-3K jest warunkiem koniecznym dla zablokowania proliferacji komórek oraz ich czynności służących przetrwaniu. W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy badacze z Wielkiej Brytanii odkryli, że utrata czynności izoformy p110-alfa prowadzi do szczególnej postaci starzenia się komórek, wskutek czego normalne komórki diploidalne tracą zdolność do podziałów. Dysponując tym odkryciem, naukowcy planują dalszą wnikliwą analizę mechanizmów sygnalizacyjnych leżących u podstaw tego procesu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania