European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Evaluation of the Efficiency of Artificial Reefs by Advanced Numerical Simulations - Towards Environmentally Friendly Coastal Protection

Article Category

Article available in the following languages:

Zalecenia w zakresie budowy mocniejszych sztucznych raf

Jesteśmy bardziej świadomi zagrożeń stwarzanych przez tsunami, jednak co robimy z tą wiedzą? Naukowcy w Bułgarii postanowili nie tkwić w bezczynności – wykorzystują oni modele komputerowe do projektowania lepszych systemów barier przybrzeżnych.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Tsunami, które ostatnio miały miejsce, zobrazowały ogromne siły, które drzemią w naturze. W celu ochrony wrażliwych obszarów przybrzeżnych niezbędne jest podjęcie odpowiednich kroków: budowa sztucznych raf to rozwiązanie optymalne, gdyż minimalizuje ono wpływ na ekosystemy. W projekcie Everans wykorzystano modelowanie numeryczne w celu rozwiązania szeregu kluczowych zagadnień dotyczących sztucznych raf. W laboratorium zbudowano rzeczywisty model, który pozwala zrozumieć, w jaki sposób sztuczne rafy zachowują się w przypadku wystąpienia ekstremalnych fal, takich jak tsunami. Otrzymane w ten sposób dane wykorzystano następnie do stworzenia nowego kodu dla wspólnego, numerycznego modelu falowego dynamiki płynów. Do testowania modelu użyto rzeczywistych danych pobranych w terenie. Ponadto naukowcy uczestniczący w projekcie Everans wykorzystali model do zbadania innych istotnych zjawisk, które mają wpływ na sztuczne rafy, w tym wznoszenie fali na określoną wysokość oraz prądy wywoływane przez fale. Przeprowadzone symulacje pozwoliły opracować szereg rekomendacji dotyczących geometrii raf oraz ich przepuszczalności. Celem powyższych działań było zwiększenie trwałości raf przy jednoczesnym utrzymaniu poziomu ochrony przed erozją. Uzyskane wyniki udostępniane są społeczności naukowej poprzez liczne publikacje i prezentacje na konferencjach; pomogą one zabezpieczyć w przyszłości obszary przybrzeżne wyposażone w sztuczne rafy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania