European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Supporting SME driven olive industry to comply with EU directives

Article Category

Article available in the following languages:

Wyciskanie zysków z pozostałości po produkcji oliwy z oliwek

Europejscy badacze wzięli udział w projekcie EN-X-OLIVE, aby spożytkować odpady pochodzące z produkcji oliwy. Postanowili zbadać nowe procedury technologiczne stosowane w tym ważnym sektorze gospodarki krajów basenu Morza Śródziemnego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W produkcji oliwy stosuje się proces ekstrakcji, który wiąże się z szeregiem problemów dotyczących między innymi dużego zużycia energii oraz utylizacji pozostałości i odpadów toksycznych. Końcowym odpadem jest przypominające przecier tzw. "alperujo" (AL). Celem finansowanego przez UE projektu EN-X-OLIVE ("Supporting SME driven olive industry to comply with EU directives") było rozwiązanie problemu utylizacji AL. Partnerzy projektu zaproponowali innowacyjną metodę utylizacji opartą na fermentacji anaerobowej, w której biomasa przekształcana jest w biogaz. Szeroko zakrojone testy przeprowadzone w laboratorium i w instalacji pilotażowej pozwoliły na zaprojektowanie i walidację w pełni wyposażonego prototypu. Zintegrowany zakład przemysłowy zawiera wszystkie moduły procesu EN-X-OLIVE. Proces ten, obejmujący ekstrakcję polifenoli i nawozów, a także fermentację anaerobową, waloryzację biogazu i ponowne wykorzystanie wody, można zaadaptować i zastosować w Grecji, Hiszpanii i we Włoszech. W każdym kraju stosowana jest inna technologia produkcji oliwy, w wyniku której powstają odpady w postaci stałej lub ciekłej. Pomyślnie przetestowana koncepcja, zgodna z unijnymi restrykcjami dotyczącymi opisanych procedur, może zostać też wykorzystana do usuwania innych odpadów (np. powstających w przemyśle mleczarskim czy też gnojówki) oraz do utylizacji innych pozostałości organicznych. Oprócz oczywistych korzyści polegających na zmniejszeniu zanieczyszczenia i ilości odpadów, istnieją dobre perspektywy na późniejszą komercjalizację koncepcji i modułowego rozwiązania EN-X-OLIVE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania