European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Coordination Of Network Descriptors for Urban Intelligent Transportation Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Tworzenie podstaw dla inteligentnych systemów transportu

W ramach inicjatywy finansowanej przez UE trwają prace nad dostarczeniem informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących systemów transportu w zatłoczonych miastach europejskich. Podejmowane działania są reakcją na narastające trudności, jakie stwarza ekspansja miast i rosnąca mobilność obywateli.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Głównym celem projektu Conduits ("Coordination of network descriptors for urban intelligent transportation systems") było opracowanie wiarygodnego systemu kluczowych wskaźników wydajności wspomagających podejmowanie decyzji podczas projektowania inteligentnych systemów transportu. Ponadto konsorcjum dążyło do promowania wymiany najlepszych praktyk między miejscowościami posiadającymi doświadczenie w tym zakresie. Inne obszary działań uznane za kluczowe dla osiągnięcia celów projektu to przegląd inteligentnych systemów transportu stosowanych w miastach europejskich, analiza spodziewanego rozwoju takich systemów oraz powiązanie wskaźników wydajności z bieżącą sytuacją na drogach. Prace skoncentrowano na identyfikacji najbardziej obiecujących obszarów i kierunków badań dla inteligentnych systemów transportu miejskiego oraz ułatwianiu procesów decyzyjnych poprzez standaryzację metod pomiaru korzyści z nowych systemów. Ponadto partnerzy stwierdzili, że obniżanie ryzyka i niepewności praktycznego wdrażania inteligentnych systemów transportu pozwoli skuteczniej przyciągać zaawansowane technicznie inwestycje prywatne. Prace projektowe doprowadziły do uruchomienia witryny internetowej Conduits oraz utworzenia sieci 34 miast, tzw. puli miast. Sieć obejmuje miasta europejskie i pięć miast spoza Europy. Po przeanalizowaniu kontekstu poszczególnych miast sformułowano podstawy do oceny inteligentnych systemów transportu w miastach Europy i całego świata. Zdefiniowano też scenariusze do badania przyszłych potrzeb i możliwych zastosowań inteligentnych systemów transportu. Projekt Conduits połączył administracje transportu z pięciu miast europejskich, trzy uczelnie, prywatną firmę specjalizującą się w integracji systemów oraz organizację sieciową Polis. Zaplanowano już testy systemu kluczowych wskaźników wydajności podczas studiów przypadku w Londynie, Paryżu i Rzymie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania