Skip to main content

Transmissions in Aircraft on Unique Path wirEs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Mniej okablowania w samolotach całkowicie elektrycznych

Naukowcom korzystającym z dofinansowania UE udało się uprościć architekturę elektryki w samolotach poprzez wprowadzenie technologii zmniejszających długość i masę kabli. W przypadku samolotu Airbus A380 nowe rozwiązania umożliwią dostawcom kabli zmniejszenie łącznej długości kabli o 36 km.

Technologie przemysłowe

W konwencjonalnych samolotach występują nie tylko układy elektryczne dostarczające zasilanie, ale również układy hydrauliczne i pneumatyczne. Oprócz wytwarzania hałasu zajmują one miejsce i zwiększają masę samolotu, co powoduje wzrost zużycia paliwa, przekładający się na zwiększone emisje i koszty. Finansowany ze środków UE projekt TAUPE (Transmissions in aircraft on unique path wires) dostarczył w pełni zoptymalizowaną architekturę awioniki do przesyłu energii i danych. Uczestnicy projektu TAUPE dowiedli wykonalności równoległego przesyłania energii i danych specjalnie wykonanymi przewodami, testując stworzone rozwiązanie na stanowisku integracji systemów. Dla prac projektu TAUPE przyjęto docelowo czwarty poziom gotowości technologicznej. Wymaga to zintegrowania komponentów na stanowiskach testowych oraz wykazania prawidłowego współdziałania komponentów i układu połączeń w konkretnych zastosowaniach wzorcowych. Wybrano dwa zastosowania reprezentujące różne konfiguracje transmisji: system wyświetlaczy w kokpicie i system oświetlenia kabiny. Zastosowano dwie uzupełniające się technologie przesyłania energii i danych po tym samym kablu: komunikację na liniach zasilających i zasilanie na liniach danych. Partnerzy projektu TAUPE opracowali specyfikacje zespołów przewodów i sprzętu sieciowego wraz z wymaganiami kwalifikacji systemów dla łatwego i bezpiecznego przesyłu energii i danych. Nowe technologie można łatwo i tanio zainstalować lub wprowadzić w ramach modernizacji, a ich zastosowanie ogranicza koszty konserwacji i pozwala znacznie zmniejszyć masę (o około 350 kg). Projekt TAUPE wprowadził innowacyjną architekturę awioniki łączącą kanały elektryczne i komunikacyjne. Stworzone specyfikacje i wymagania powinny otworzyć drogę do łatwego, szybkiego i bezpiecznego integrowania pokładowych systemów elektrycznych. Wyniki projektu TAUPE nie tylko wspomogą projektowania samolotów całkowicie elektrycznych i pełniejsze integrowanie systemów elektryki pokładowej, ale też powinny ograniczyć koszty eksploatacji. Według szacunkowych obliczeń uzyskana oszczędność paliwa w przypadku samolotu Airbus A320 może wynieść nawet 180 ton.

Słowa kluczowe

Samoloty całkowicie elektryczne, kable do samolotów, architektura awioniki, zasilanie, transmisja danych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania