Skip to main content

Integrated Human Modelling and Simulation to support Human Error Risk Analysis of Partially Autonomous Driver Assistance Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomagając kierowcom jeździć bezpieczniej

Naukowcy opracowali platformę symulacyjną wykorzystującą zintegrowane modele kierowcy, pojazdu i otoczenia. Bardziej optymalne przewidywanie ludzkich myśli i działań powinno umożliwić opracowanie lepszych systemów bezpieczeństwa.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany przez UE projekt ISI- PADAS umożliwił europejskim naukowcom opracowanie zintegrowanego systemu symulacyjnego uwzględniającego kierowcę, pojazd oraz otoczenie. System ma okazać się przydatny w procesie konstrukcji projektu opartej o ocenę ryzyka (RBD) oraz procesu zatwierdzenia nowych częściowo niezależnych systemów wspomagania kierowców. Kluczowym elementem systemu ISI-PADAS jest zaawansowana technologia tworzenie modeli kierowcy uwzględniająca kluczowe aspekty ludzkiego zachowania, procesu poznawczego i podejmowania decyzji. Naukowcy, prowadząc rozległe empiryczne badania nad kierowcami, zarówno w rzeczywistych, jak i symulowanych warunkach, a także korzystając z nowoczesnych algorytmów, opracowali narzędzia do przewidywania prawidłowych i błędnych zachowań kierowców. Udoskonalili także funkcję oceny ryzyka błędu człowieka i skorzystali z niej podczas opartej o ocenę ryzyka konstrukcji zaawansowanych układów sterowania dla systemów PADAS. Badacze zintegrowali następnie modele kierowców z modelami pojazdów i otoczenia, aby stworzyć platformę symulacyjną ISI-PADAS, JDVE (Joint Driver-Vehicle-Environment). Platforma JDVE stanowi wsparcie dla analityków ryzyka, dostarczając dla różnych scenariuszy rozszerzone schematy zdarzeń dotyczące ludzkich zachowań (EHPET). Platforma symulacyjna ISI-PADAS JDVE umożliwi opartą o ocenę ryzyka konstrukcję lepszych systemów PADAS poprzez przeprowadzenie rozległej integracji z zaawansowanymi modelami kierowcy. Metodologia ma znacznie zmniejszyć ryzyko błędu ludzkiego i częstotliwość urazów oraz śmiertelność związaną z wypadkami drogowymi.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania