Skip to main content

Advanced Radio Astronomy in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Globalne synergie w dziedzinie radioastronomii

UE to światowy lider w zakresie zrzeszania obiektów badawczych, zasobów i specjalistycznej wiedzy w dziedzinie radioastronomii, przyczyniający się do promowania nadzwyczajnych badań i ponadprzeciętnego rozwoju (R & D).

Zmiana klimatu i środowisko

Europa może poszczycić się bardzo rozwiniętą siecią obiektów radioastronomicznych, które mogą mieć ważny wkład w badania w licznych dziedzinach naukowych. UE z zapałem pracuje nad tworzeniem synergii i ułatwianiem dostępu do tych obiektów, aby dokonać postępów badawczych w radioastronomii. Jedną z inicjatyw jest finansowany ze środków UE projekt "Advanced radio astronomy in Europe" (RADIONET-FP7) . Aby zrealizować cele projektu, do udziału zaproszono 27 partnerów, którzy mają dostęp do najprecyzyjniejszych teleskopów w Europie i na świecie i prowadzą zaawansowane działania badawczo-rozwojowe. Do projektu włączono międzynarodowe obserwatoria, takie jak chilijski interferometr radiowy Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA), nowozelandzką planowaną sieć radioteleskopów Square Kilometre Array (SKA), Szanghajskie Obserwatorium Astronomiczne (SHAO) oraz radioteleskop International LOFAR Telescope (ILT). Bardziej szczegółowo, poza zapewnieniem dostępu do kluczowych obiektów w Europie i na świecie, w projekcie zgromadzono zasoby, umiejętności i fachową wiedzę w tej dziedzinie. Dokonano postępów badawczo-rozwojowych w zakresie istniejącej infrastruktury radiowej i zapewniono wsparcie na rzecz europejskiego strategicznego planu w dziedzinie astronomii (ASTRONET) za pośrednictwem nowej społeczności badawczej. Pomogło to przyspieszyć opracowanie nowych technologii i oprogramowania, zapewniając dostęp do światowej klasy obiektów i ułatwiając transfer wiedzy. Co istotne, dzięki inicjatywie zrealizowano wiele projektów badawczych i wspólnych działań pod przewodnictwem UE, przekraczając planowaną liczbę projektów o około 75%. W projektach tych opracowano, przykładowo, nowe oprogramowanie do przetwarzania i analizowania dużej ilości danych z różnych obserwatoriów. Projekt RADIONET-FP7 przyczynił się także do wykształcenia kolejnego pokolenia astronomów i inżynierów, w ramach przygotowań do obsługi przyszłej infrastruktury radioastronomicznej. Przeprowadzono szkolenie wśród astronomów w zakresie najnowszego oprzyrządowania i technik. Na zakończenie projekt pomógł w propagowaniu wiedzy publicznej na temat radioastronomii i zwiększył ogólny poziom wiedzy w zakresie nauk przyrodniczych. Osiągnięcia te umocnią wiodącą rolę Europy w radioastronomii, pobudzą działania badawczo-rozwojowe w tej dziedzinie i przyczynią się do budowy wciąż rozwijającej się gospodarki UE opartej na wiedzy.

Słowa kluczowe

Radioastronomia, badania i rozwój, teleskopy, obserwatorium astronomiczne, infrastruktura radiowa, transfer wiedzy, astronomowie, nauka, gospodarka oparta na wiedzy

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania