Skip to main content
European Commission logo print header

Brown Dwarfs and Extrasolar Planets

Article Category

Article available in the following languages:

Niezwykłe planety

Nowo odkryte w kosmosie ciała zapewniają astronomom pasjonujące zajęcie, ponieważ trzeba je zidentyfikować i sklasyfikować stosownie do nowej techniki.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Przestrzeń kosmiczna jest pełna tajemnic, potęgujących się w miarę ciągłego ulepszania techniki obserwacji. Astronomowie odkryli ostatnio szereg tajemniczych ciał niebieskich, które posiadają bardzo małą masę, ale charakteryzują się silną zmiennością fotometryczną. Mogą to być ciała poza słoneczne, znane w astronomii jako brązowe karły, bądź też coś zupełnie nowego. W ramach finansowanego przez UE projektu, pod nazwą "Brązowe karły i planety poza słoneczne" (Brown Dwarf), zamierzano dokładniej zbadać czym są takie ciała. Aby zidentyfikować te ciała, w projekcie badano akrecję magnetosferyczną, eklipsy towarzyszących planet i związane z nimi zmiany spektroskopowe. Zespół projektu pracował nad ustaleniem temperatury, promienia, masy i wieku tych ciał, by potwierdzić lub odrzucić ich możliwe istnienie w postaci brązowych karłów. Wykorzystując teleskop Kuipera w amerykańskim stanie Arizona, zespół studiował ruchy tych ciał planetarnych oraz ich wzajemne oddziaływanie na inne ciała niebieskie, poszukując nowych planet krążących wokół masywnych gwiazd. Wykorzystując nowatorskie techniki obserwacji, zespół projektowy skoncentrował swoją uwagę na ochładzaniu się tych ciał w okresach nocnych, by modelować linie światła oraz widma planet pozasłonecznych. Równolegle z tym prowadzono symulacje komputerowe oraz studiowano syntetyczne linie światła oraz widma pochodzące od brązowych karłów, jak również syntetyczne linie światła i tranzytowe widma promieni planet poza słonecznych. Nowe rodzaje ciał niebieskich mogą być wówczas identyfikowane poprzez porównywanie istniejących oraz przyszłych obserwacji. Dokonano już interesujących obserwacji, a rezultaty projektu uznane zostały za niezwykle użyteczne w zakresie badania widma i linii światła planet poza słonecznych i brązowych karłów. Może to prowadzić nawet do zrozumienia wewnętrznego i chemicznego składy tych ciał, odkrywając nareszcie ich prawdziwą naturę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania