Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ulepszone roboty przemysłowe są bardziej wszechstronne

W ramach finansowanego ze środków UE projektu, dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii, udało się uzyskać poprawę wydajności robotów w zakładach produkcyjnych. To ważny krok naprzód w dziedzinie projektowania robotów przemysłowych.

Technologie przemysłowe

Celem projektu "Wszechstronne roboty dla elastycznych systemów produkcji" (Arflex) była modernizacja robotów przemysłowych w wyniku zastosowania w nich najnowszych rozwiązań technologicznych. Badacze w oparciu o zaawansowaną teorię kontroli i wiedzę na temat czujników i wbudowanych systemów elektronicznych dążyli do uzyskania poprawy wydajności robotów przemysłowych i rozszerzenia ich funkcji w taki sposób, aby znalazły one zastosowanie w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) oraz wykonywały więcej zadań niż dotychczas. Zespół badawczy miał do dyspozycji najnowocześniejsze roboty przemysłowe. W wyniku prac modernizacyjnych maszyny stały się bardziej elastyczne i mogły lepiej dostosowywać się do szerszej gamy zadań. Wszystko to udało się osiągnąć dzięki zastosowaniu nowego systemu czujników, który pozwolił na sprawowanie nad maszynami lepszej kontroli poprzez generowanie poleceń korekcyjnych. W celu uzyskania oczekiwanego wzrostu poziomu wydajności robota, polecenie można dodać do istniejącego sygnału referencyjnego z interfejsu użytkownika. Przeprowadzone przez konsorcjum Arflex badania mają istotne znaczenie dla rozwoju sektora robotów przemysłowych i mogą przyczynić się do rozszerzenia ich zastosowania na wszystkie systemy produkcyjne. Uda się to osiągnąć dzięki połączeniu wiedzy z zakresu mechaniki i elektroniki, polegającym na wykorzystaniu inteligentnych czujników i teorii kontroli w procesie rozwoju zaawansowanych technologii programowych i sprzętowych. Sukces projektu Arflex zwiększy również konkurencyjność europejskich producentów robotów przemysłowych na rynkach światowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania