European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

Gas Flows in Micro Electro Mechanical Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie badań nad mikrosystemami poprzez współpracę w ramach sieci oraz szkolenia

W ramach inicjatywy finansowanej ze środków UE ustanowiono ogólnoeuropejską sieć zaawansowanych badań nad gazem w systemach mikroprzepływowych. Uzupełnienie stanowiły szkolenia dla początkujących i doświadczonych badaczy.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Przepływy gazów w mikrosystemach mogą znaleźć różnorodne zastosowań w wielu branżach przemysłowych. Jedną z ich głównych właściwości jest rarefakcja — obniżenie gęstości i ciśnienia w ośrodku uzyskane poprzez przejście fali dźwiękowej. Aby osiągnąć postępy w tej dziedzinie, niezbędne są dodatkowe informacje na temat skutków interakcji pomiędzy gazem a ściankami, a także większa liczba podejść do modelowania dźwięku. Mimo iż istnieją już różne wspólne projekty oraz krajowe sieci badaczy zajmujących się mikroprzepływami gazów, w tej dziedzinie brak jest międzynarodowej koordynacji związanych z nią prac badawczych. Projekt "Przepływy gazów w mikrosystemach elektromechanicznych" (Gasmems) przeprowadzono w ramach dotowanej z funduszy Siódmego Programu Ramowego (7PR) akcji Marie Curie Initial Training Network (ITN), a jego celem jest stworzenie europejskiej sieci naukowców zajmujących się przepływem rozrzedzonych gazów w mikrosystemach elektromechanicznych. Do głównych celów tej inicjatywy należą ustrukturyzowanie badań w Europie oraz szkolenie początkujących i doświadczonych badaczy na poziomie ogólnoeuropejskim. Sukcesy w pierwszej kwestii mają na celu globalne pogłębienie podstawowej wiedzy oraz udostępnienie zastosowań technicznych na poziomie przemysłowym i komercyjnym. Działania podejmowane w drugim obszarze są ukierunkowane na zapewnienie ogólnego wglądu w problematykę pokrewną oraz przekazanie zaawansowanych umiejętności w dziedzinach związanych z tą branżą. Partnerzy projektu zrekrutowali początkowo 15 początkujących naukowców, 4 doświadczonych naukowców oraz 2 gości, którzy mieli prowadzić prace w trzech uzupełniających się dziedzinach: dynamika przepływów gazów, przenoszenie ciepła przy mikroprzepływach gazów oraz interakcje pomiędzy gazami a materiałami. W ramach projektu Gasmems udało się już zorganizować dwie konferencje, w których udział wzięło średnio 50 uczestników, a także wiele spotkań związanych z realizacją projektu oraz nadzorem nad nim. Projekt otrzymał swoją witrynę internetową, gdzie publikowane są działania podejmowana w ramach sieci, a naukowcy mogą wymieniać swoje spostrzeżenia. Krzyżowe nadzorowanie prac prowadzonych przez początkujących i doświadczonych naukowców, realizowane przez koordynatorów zadań i grup usprawniło interakcje pomiędzy poszczególnymi, uzupełniającymi się projektami. Takie podejście okazało się skuteczne zarówno z punktu widzenia naukowego, jak i dydaktycznego. Prace badawcze zaowocowały istotnymi osiągnięciami naukowymi w dziedzinie modelowania oraz symulacji mikroprzepływów gazów oraz ułatwiły prace nad opracowaniem nowych technik eksperymentalnych. Zastosowano szczególne techniki wytwarzania, a nowo wyprodukowane mikrourządzenia oraz matryce czujników wspomagają prace doświadczalne, a tym samym analizę opracowanych modeli teoretycznych oraz symulacji numerycznych. Różnorodne wyniki projektu Gasmems zostały opublikowane w międzynarodowych pismach naukowych oraz na międzynarodowych konferencjach, natomiast inne informacje zostały rozpowszechnione na konferencjach i wykładach naukowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania