Skip to main content

Wind early alarm system for terrestrial transport handling evaluation of risks

Article Category

Article available in the folowing languages:

Niech wieje

Zaawansowane testy w czasie rzeczywistym oraz nowa technologia złożyły się w na stworzenie złożonego systemu ostrzegawczy dla samochodów i pociągów w bardzo wietrznych warunkach.

Zmiana klimatu i środowisko

Pojazdy drogowe i pociągi są zazwyczaj odporne na porywisty wiatr, który jest typowy dla europejskiej pogody. Jednakże niezwykle silny wiatr może być wystarczająco silny, aby wykoleić szybki pociąg lub zmusić samochód do zjazdu z zajmowanego pasa ruchu. Finansowany ze środków UE projekt "System wczesnego ostrzegania wiatrowego do oceny ryzyka obsługi transportu naziemnego" (Weather) miał na celu stworzenie nowatorskiego systemu alarmowego o wietrze dla pociągów i pojazdów drogowych. System został opracowany w celu oszacowania siły wiatru oraz ryzyka dla pojazdu na podatnych trasach lub drogach. Aby osiągnąć swoje cele, zespół projektowy przeprowadził eksperymenty wiatrowe z udziałem przestrzenno-czasowych modeli wiatrowych oraz modeli predykcyjnych na potrzeby zaawansowanego systemu alarmowego. Następnie opracował metody na określenie współczynników aerodynamicznych, w tym siły wiatru, takiego jak wiatr boczny wpływający na pojazd, w drodze eksperymentów w tunelu aerodynamicznym, pomiarów terenowych i obliczeniowej mechaniki płynów. W ramach projektu udało się stworzyć kompleksową bazę danych współczynników aerodynamicznych, aby pomóc w rozwoju skutecznego systemu ostrzegania o wietrze. Następnie podjęto się identyfikacji sposobów oceny ryzyka wypadków w miejscach narażonych na silny wiatr. Gdy elementy składowe projektu Weather zostały zadowalająco rozwinięte, zespół projektowy opracował prototyp, który został przetestowany na wiadukcie Maremola we Włoszech. Prototyp został pomyślnie przetestowany w rzeczywistych warunkach, otwierając drogę do wykorzystania produktu na rynku oraz bezpieczniejszego transportu w ekstremalnych warunkach wiatrowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania