Skip to main content

Immunophotodynamic therapy of cancer: concepts and applications

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dynamika świetlna w leczeniu raka

Prowadzone są badania nad udoskonaleniem rewolucyjnej metody leczenia raka, terapii fotodynamicznej (PDT). Przy użyciu światła, reaktywnych form tlenu i fotosensybilizatorów połączonych ze specjalnie zaprojektowanymi przeciwciałami, naukowcy stoją u progu opracowania wysoce specjalistycznej terapii przeciwnowotworowej.

Zdrowie

PDT to pomysłowa metoda leczenia wykorzystująca lek – fotosensybilizator – który pochłania światło określonej długości fali, indukując w ten sposób produkcję reaktywnych form tlenu, który z kolei zabija pobliskie komórki. Specjalnie zaprojektowane fotosensybilizatory są absorbowane przez wszystkie komórki w ciele, ale w komórkach rakowych pozostają dłużej. Oznacza to, że reaktywne formy tlenu niszczą komórki raka selektywnie, kiedy wyeksponowane są na światło odpowiedniej długości fali. Terapia doskonale nadaje się do usuwania powierzchownych guzów nowotworowych w takich obszarach, jak głowa czy szyja, a także nowotworów nieoperacyjnych w układach moczowo-płciowym i rozrodczym. Jako że długość fali świetlnej decyduje o tym, na jaką głębokość światło spenetruje ciało, technika ta z założenia ma ogromny potencjał w leczeniu raka, pozwala bowiem na niszczenie tylko komórek rakowych, nie zaś zdrowych. Celem badania finansowanego ze środków UE "Immunofotodynamiczna terapia przeciwnowotworowa: koncepcje i zastosowania" (Immuno PDT) jest dalsze zwiększenie efektywności PDT poprzez opracowanie nowoczesnych fotosensybilizatorów, które absorbowałyby światło w zakresie podczerwieni, gdzie następuje maksymalna penetracja tkanek. Co więcej, zespół projektu Immuno PDT skupił się na układzie neonaczyniowym nowotworu w celu zamknięcia naczyń krwionośnych, niszcząc w ten sposób wiele komórek rakowych zależnych od dopływu krwi. W ramach projektu Immuno PDT dokonano znacznych postępów w opracowaniu odmian fotosensybilizatorów opartych na przeciwciałach składających się z fotosensybilizatora połączonego z przeciwciałem. Badacze zsyntetyzowali cząsteczki światłoczułe, które nie przywierają do niepożądanych komórek i tkanek. Wyizolowano także nowe ludzkie przeciwciała dla potrzeb odpowiadających antygenom nowotworowym. Pozostając w zależności od skutecznego połączenia się przeciwciała i fotosensybilizatora, zespół Immuno PDT z powodzeniem zbadał nową metodę koniugacji. Nowe środki PDT poddano rozległym testom in vitro oraz na modelach szczurzych. Z chwilą kończenia realizacji projektu trzy spośród nowych przeciwciał wytwarzano na potrzeby potencjalnego użytku klinicznego, a także zgłoszono osiem wniosków patentowych. Poza zastosowaniami w leczeniu nieoperacyjnych odmian raka, metoda ta może być wykorzystana w wielu innych terapiach należących do grupy immunoterapii. Są to między innymi przeciwnowotworowe terapie biologiczne wykorzystujące w walce z nowotworem układ odpornościowy organizmu.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania