Skip to main content
European Commission logo print header

GeoTraceability Integrated System for Common Agricultural Policy

Article Category

Article available in the following languages:

Śledzenie produktów na rzecz nowocześniejszego rolnictwa

Zaawansowany system informatyczny, umożliwiający urzędnikom i producentom śledzenie pochodzenia owoców i warzyw, pomoże wdrażać dobre praktyki w rolnictwie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Z uwagi na ogromne znaczenie rolnictwa dla gospodarki UE, rządy i twórcy polityki starają się opracować efektywny system monitorujący produkty i pozwalający określić ich pochodzenie. Odpowiednie rozwiązanie udało się znaleźć uczestnikom finansowanego ze środków UE projektu "Zintegrowany system identyfikowalności geograficznej na rzecz wspólnej polityki rolnej" (GTIS CAP). Nowy system utworzono dla zainteresowanych stron tworzących unijną wspólną politykę rolną (WPR) oraz producentów, umożliwiając im kontrolowanie łańcucha produkcji. Łączy on dane gromadzone zdalnie z informacjami pochodzącymi z unijnego zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli (ZSZIK) oraz systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS). Uczestnicy projektu określili przejrzyste wskaźniki identyfikowalności geograficznej oparte na obrazach satelitarnych, aby pomóc w kontrolowaniu WPR, oraz opracowali standardy interoperacyjności danych geograficznych systemów ZSZIK/LPIS. Partnerzy projektu wzięli także udział w 14 europejskich konferencjach poświęconych technicznym aspektom identyfikowalności oraz zorganizowali warsztaty dla głównych zainteresowanych stron. Prace obejmowały także wdrożenie i przetestowanie systemu w dwóch regionach w Belgii i Francji w celu opracowania zaleceń dla europejskich i krajowych organów administracyjnych. Przeanalizowano także europejskie i regionalne przepisy dotyczące ochrony środowiska i wspierania dobrych praktyk rolnych. Po zakończeniu badań założono stronę internetową udostępniającą usługi w zakresie identyfikowalności geograficznej i umożliwiającą szybką wymianę danych dotyczących identyfikowalności między różnymi krajami europejskimi. Oprócz tego sieć oferuje dane dotyczące certyfikacji i jakości produktów. Prototypy sprawdziły się, otwierając drogę ku zaawansowanym internetowym systemom wspierającym WPR oraz stanowiącym pomoc dla konsumentów i producentów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania