Skip to main content
European Commission logo print header

Possibilities through advancements in nanotechnology for development of high value eco-friendly new biopolymers and their applications

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku przyjaznych środowisku polimerów opartych na nanotechnologiach

W ramach europejskich działań wykorzystano postępy w dziedzinie nanotechnologii do rozwoju polimerów naturalnych na rzecz biomedycyny i przemysłu papierniczego. Osiągnięcia projektu oferują bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku podejście do różnych zastosowań.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Nanotechnologia uważana jest za naukę przyszłości o coraz większym zakresie zastosowań. Nową koncepcją podjętą w ramach projektu Napoly było wykorzystanie nanotechnologii do rozwoju naturalnych produktów, które można by wykorzystać w nowatorskich zastosowaniach przemysłowych. Finansowana ze środków UE inicjatywa Napoly ukazała zapotrzebowanie na opracowanie nowych nanostrukturalnych materiałów biopolimerowych na rzecz przemysłu papierniczego i sektora biomedycznego. Partnerzy projektu przeprowadzili badanie na temat nanonauki i nanotechnologii w tych dziedzinach, a następnie znaleźli odpowiednie odnawialne surowce do przyszłego wykorzystania w zastosowaniach medycznych lub papierniczych/opakowaniowych. W przypadku przemysłu papierniczego zaistniała potrzeba, by zwrócić się w kierunku bardziej zrównoważonego, przyjaznego środowisku rozwoju, a także by dokonać zmian w istniejącej bazie przemysłowej. Poprzez rozpowszechnianie informacji na temat użycia polimerów naturalnych lub biopolimerów w różnych zastosowaniach, członkowie projektu zbadali możliwości zastąpienia istniejących polimerów surowcowych biopolimerami w przemyśle. Zamiast zastosowania tradycyjnych dodatków, chemikaliów lub pigmentów pochodzenia mineralnego, konsorcjum opracowało pigmenty i wypełniacze na bazie polimerów naturalnych. W ramach projektu Napoly zidentyfikowano potrzebę stosowania bardziej przyjaznych środowisku nanostrukturalnych polimerów w sektorze biomedycznym i papierniczym, a także zaproponowano ekologiczne alternatywy dla obecnie stosowanych środków chemicznych. Zastosowanie osiągnięć projektu oferuje oczywiste korzyści dla środowiska, a jednocześnie może wzmocnić europejską konkurencyjność na rynku globalnym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania