CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Virtual Intelligent Forging - CA

Article Category

Article available in the following languages:

Wirtualna inteligencja na nowych frontach kucia

Świat przeszedł długą drogę od czasów, kiedy różne części metalowe dla przemysłu i wytwórstwa dostarczane były przez kowali. Wirtualne kucie i sieci internetowe przeniosły tę branżę na nowe fronty.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Produkcja przemysłowa w dużej mierze opiera się na procesach kucia i formowania metali, w odniesieniu do których w ostatnich dziesięcioleciach poczyniono znaczące postępy. Prowadzone nieustannie działania badawczo-rozwojowe (B&R) w dziedzinie materiałoznawstwa, inżynierii oraz symulacji liczbowej przyczyniły się do opracowania lepszych technik produkcyjnych i części. Jednak wiele z tych osiągnięć pojawiło się w sposób rozproszony w różnych branżach i częściach świata, bez jednego źródła informacji, które mogłyby wesprzeć powiązane branże w innowacji i postępie. Mając to na uwadze, finansowany przez UE projekt "Wirtualne inteligentne kucie – CA" (VIF CA) miał na celu zgromadzenie wiedzy pod jednym dachem, aby przezwyciężyć istotne wyzwania wytwórcze i przemysłowe. Celem projektu było stworzenie wspólnoty wiedzy w zakresie kucia poprzez zaawansowane technologicznie szkolenia i kształcenie z myślą o poprawie praktyk przemysłowych poprzez wykorzystanie wirtualnej produkcji, łańcuchów dostaw oraz zarządzania cyklem życia. Pomogłoby to skoncentrować się na potrzebach przemysłu, ustanowić wzorce wirtualnych symulacji, stworzyć środowisko e-kucia, zgromadzić dane materiałowe, jak również stworzyć internetową bazę danych. Inicjatywa ta wsparła opracowanie ram integracji wirtualnej symulacji procesów poprzez stworzenie planu działań na rzecz e-learningu w sektorze, organizację warsztatów oraz promowanie mobilności naukowców i studentów. Poprzez wysiłki podjęte w tym kierunku, uczestnicy projektu VIF CA sformułowali listę potrzeb przemysłowych i społecznych w odniesieniu do formowania metalu, ustanawiając podłoże dla nowych celów i projektów badawczych. Zapoczątkowało to projekty w zakresie platformy e-learningowej, elektronicznej bazy danych i e-książki na temat kucia, by wzmocnić przemysł, ustanawiając równolegle punkty odniesienia dla formowania na zimno i na gorąca na rzecz testowania materiałów i symulacji procesów. Działania te, w połączeniu z seminariami, warsztatami i programami wymiany, doprowadziły do stworzenia struktury wirtualnych łańcuchów dostaw oraz potwierdziły przypadki testowe, wśród innych ważnych dokonań w odradzającym się sektorze.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania