Skip to main content
European Commission logo print header

Double inverted funnel for intervention on ship-wrecks

Article Category

Article available in the following languages:

Koniec podwodnych wycieków ropy

Katastrofy morskie wywołane wyciekiem ropy ze zbiornikowców lub opadające na dno jednostki pływające mogą spowodować nieodwracalne zniszczenia ekosystemów. Nowa technologia odzyskiwania ropy daje nadzieję na zmianę tego mrocznego scenariusza.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zbiornikowce do ropy często ulegają katastrofom morskim z wielu powodów, silnie zanieczyszczając morza i ekosystemy wokół nich. Celem finansowanego przez UE projektu "Lejek podwójnie odwrócony na rzecz interwencji w sprawie wraków" (DIFIS) było usunięcie węglowodorów z jednostek zatopionych nawet na bardzo dużej głębokości. System wykorzystuje kopułę wykonaną z tkaniny, a także rurę wznośną wykonaną z elastycznego materiału i solidnego przewodu syntetycznego. Obejmuje także stożek buforowy umieszczony 50 m pod powierzchnią morza, który utrzymuje rurę wznośną na powierzchni wody. Jest to pasywny, wytrzymały i efektywny ekonomicznie system wymagający jedynie okresowego monitorowania i usuwania zebranej ropy. Wykorzystanie systemu wymaga przeprowadzenia badań terenowych w celu identyfikacji wraków, umiejscowienia bloków kotwiących i wodowania kopuły, a następnie skonstruowania i zanurzenia rury wznośnej. Kolejnym etapem jest rozłożenie kopuły i instalacja stożka buforowego, kiedy to system może zostać wreszcie odłączony od zatopionej jednostki. Przeprowadzono szereg testów w zakresie ruchu, ładunków, napięcia na linach cumowniczych i wężach rozładunkowych pośród innych komponentów, by zapewnić wykonalność koncepcji. Następnie przeprowadzono bardziej forsowne testy pod kątem wytrzymałości, działania, rozładunku i rozlokowania. Wszystkie te testy zakończyły się pomyślnie, dowodząc, że system ma wiele do zaoferowania, jeżeli zostanie w pełni wykorzystany. Wyniki projektu DIFIS powinny mieć pozytywny wpływ na siedliska morskie i ochronić wiele ekosystemów przez zniszczeniem, pozwalając na zachowanie bioróżnorodności i zapobiegając katastrofom ekologicznym na szeroką skalę.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania