Skip to main content

Ecological and economical development of innovative strategy and process for clean maintenance and dismantling further recycling of vehicle parts

Article Category

Article available in the folowing languages:

Drugie życie części samochodowych

Finansowany przez UE projekt badawczy pomógł przemysłowi motoryzacyjnemu w realizacji celów związanych z demontażem i recyklingiem części samochodowych po wycofaniu ich z eksploatacji – dzięki postępom w dziedzinie produkcji.

Zmiana klimatu i środowisko

W projekcie Ecodism skupiono się na tym, by zaoferować branży motoryzacyjnej innowacyjne technologie i metody w oparciu o techniki inteligentnego łączenia i oddzielania. Miały one zostać zintegrowane z etapem projektowania nowych pojazdów z myślą o usprawnieniu czynności konserwacyjnych i demontażowych w zakresie takich materiałów, jak plastik, metale szkliste, części aluminiowe i kompozyty. Wdrożenie tak ekonomicznych i ekologicznych procesów może przyczynić się do przezwyciężenia wyzwań w postaci spełnienia wymogów dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywy ELV). Rozwiązania w zakresie połączenia opłacalności, niskiego zużycia energii i selektywności w odniesieniu do konserwacji, demontażu i recyklingu części samochodowych zwiększą również konkurencyjność europejskich gałęzi przemysłu z tym związanych. Konsorcjum, w skład którego weszło 12 partnerów z 6 państw członkowskich oraz Szwajcaria, a także 3 przedsiębiorstwa technologiczne, postawiło sobie za cel utworzenie efektywnych protokołów w sprawie konserwacji i demontażu, aby zapewnić realizację zamierzeń dyrektywy ELV. Działania skupiły się na zgłębieniu wiedzy na temat zmodyfikowanych podkładów adhezyjnych; przeprowadzono ocenę trwałości zespolonych złącz. Metodologię opracowaną w ramach projektu wykorzystano do potwierdzenia skuteczności efektu oddzielenia. Przeprowadzono badania dla różnych typów źródeł energii, a ich wydajność oceniono pod kątem rozmaitych materiałów przeznaczonych do łączenia. Partnerzy poczynili także postępy w modelowaniu dostaw energii i uruchomili badanie w zakresie oceny cyklu życia (LCA) oraz kosztu cyklu życia (LCC), aby określić korzyści technologii analizowanych przez Ecodism.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania