European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-05-29

Ecological and economical development of innovative strategy and process for clean maintenance and dismantling further recycling of vehicle parts

Article Category

Article available in the following languages:

Drugie życie części samochodowych

Finansowany przez UE projekt badawczy pomógł przemysłowi motoryzacyjnemu w realizacji celów związanych z demontażem i recyklingiem części samochodowych po wycofaniu ich z eksploatacji – dzięki postępom w dziedzinie produkcji.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

W projekcie Ecodism skupiono się na tym, by zaoferować branży motoryzacyjnej innowacyjne technologie i metody w oparciu o techniki inteligentnego łączenia i oddzielania. Miały one zostać zintegrowane z etapem projektowania nowych pojazdów z myślą o usprawnieniu czynności konserwacyjnych i demontażowych w zakresie takich materiałów, jak plastik, metale szkliste, części aluminiowe i kompozyty. Wdrożenie tak ekonomicznych i ekologicznych procesów może przyczynić się do przezwyciężenia wyzwań w postaci spełnienia wymogów dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (dyrektywy ELV). Rozwiązania w zakresie połączenia opłacalności, niskiego zużycia energii i selektywności w odniesieniu do konserwacji, demontażu i recyklingu części samochodowych zwiększą również konkurencyjność europejskich gałęzi przemysłu z tym związanych. Konsorcjum, w skład którego weszło 12 partnerów z 6 państw członkowskich oraz Szwajcaria, a także 3 przedsiębiorstwa technologiczne, postawiło sobie za cel utworzenie efektywnych protokołów w sprawie konserwacji i demontażu, aby zapewnić realizację zamierzeń dyrektywy ELV. Działania skupiły się na zgłębieniu wiedzy na temat zmodyfikowanych podkładów adhezyjnych; przeprowadzono ocenę trwałości zespolonych złącz. Metodologię opracowaną w ramach projektu wykorzystano do potwierdzenia skuteczności efektu oddzielenia. Przeprowadzono badania dla różnych typów źródeł energii, a ich wydajność oceniono pod kątem rozmaitych materiałów przeznaczonych do łączenia. Partnerzy poczynili także postępy w modelowaniu dostaw energii i uruchomili badanie w zakresie oceny cyklu życia (LCA) oraz kosztu cyklu życia (LCC), aby określić korzyści technologii analizowanych przez Ecodism.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania