Skip to main content

Highest magnetic field insert coil made from high temperature superconductors for a 25 Tesla break-through (HIGINS)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe uzwojenia pozwalają uzyskać silniejsze pole magnetyczne

Nadprzewodzące magnesy są szeroko stosowane w badaniach podstawowych, obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i magnetycznym rezonansie jądrowym (NMR) w takich dziedzinach, jak diagnostyka medyczna czy energetyka. Naukowcom biorącym udział w finansowanym ze środków UE projekcie udało się zwiększyć siłę pola magnetycznego generowanego przez takie magnesy, co rodzi szansę stworzenia nowych produktów.

Technologie przemysłowe

Magnesy nadprzewodzące mogą wytwarzać silne pola magnetyczne dzięki bardzo wysokim gęstościom prądu (nadprzewodnictwu), a ponadto przy bardzo małym zużyciu energii wynikającym z minimalnego oporu elektrycznego. Ich potencjał pozostawał niewykorzystany ze względu na ograniczenia siły wytwarzanego przez nie pola magnetycznego (mierzonego w teslach). Obecnie najnowocześniejsze magnesy wytwarzają maksymalną siłę pola o wartości ok. 21 tesli (T), która jest ograniczana parametrami uzwojeń nadprzewodników niskotemperaturowych (LTS). Europejscy naukowcy postanowili pokonać te ograniczenia i wzięli udział w projekcie "Uzwojenie magnesu o najwyższej wartości pola magnetycznego, wykonane z nadprzewodników wysokotemperaturowych, na rzecz pokonania granicy 25 tesli" (Higins). Połączenie elementów zewnętrznych wykonanych z LTS z elementami wewnętrznymi, wykonanymi z nadprzewodników wysokotemperaturowych (HTS), pozwoliło uzyskać magnes generujący pole 18–19 T przy temperaturze 4,2 kelwina. Stworzony w ramach projektu Higins magnes należy do najmocniejszych dostępnych na rynku urządzeń. Mimo że nie udało się osiągnąć założonej wartości 25 T, z powodzeniem dowiedziono wykonalności tej koncepcji. Biorąc pod uwagę, że na rynku dostępne są już przewodniki o 4 razy większej gęstości prądu (w stosunku do wytwarzanego pola magnetycznego), zbudowanie magnesu o mocy 25 T wydaje się możliwe, pod warunkiem zapewnienia dodatkowych, bardzo dużych sił. Projekt Higins dostarczył ważnych informacji na temat technologii potrzebnej do wyprodukowania magnesu nadprzewodzącego o mocy 25 T. Osiągnięcia te mogą utorować drogę ku nowym badaniom, umacniając pozycję Europy na rynku magnesów nadprzewodzących, jak i działań badawczo-rozwojowych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania