Skip to main content
European Commission logo print header

Locally generated forces within an epithelium: how do they affect the morphogenesis and planar cell polarity?

Article Category

Article available in the following languages:

Nakreślenie rozwoju skrzydeł u muszki owocowej

Europejscy naukowcy zbadali rozwój przegubów skrzydła u drozofili, koncentrując się na roli sił zewnętrznych w regeneracji nabłonka.

Zdrowie icon Zdrowie

Drosophila melanogaster, powszechnie znana jako muszka owocowa, to doskonały organizm modelowy do badania rozmaitych procesów biologicznych. Choć zrealizowano już szereg badań na podstawie tego organizmu, pewne mechanizmy rozwojowe wciąż pozostają nie w pełni rozumiane. Chcąc przyczynić się do lepszego zrozumienia rozwoju skrzydeł, finansowany przez UE projekt "Generowane lokalnie siły śródnabłonkowe: jak oddziałują na morfogenezę i polaryzację komórek wyścielających?" (Drosoforcespolarity) zoptymalizował techniki obrazowania in vivo skrzydeł drozofili w rozdzielczości na poziomie komórkowym. Celem naukowców było zbadanie mechanizmów komórkowych stojących za tworzeniem wzorów przegubów – regionu, który łączy skrzydło z tułowiem. Chcieli w szczególności zrozumieć, w jaki sposób kurczliwość indywidualnych komórek w obrębie przegubu skrzydła i samego skrzydła drozofili generuje przebudowę nabłonkową. Głównym celem była rola polaryzacji białka komórek wyścielających w generowaniu i/lub odpowiadaniu na zlokalizowane siły oraz przetestowanie hipotezy, zgodnie z którą ruch zbieżny-wyprostowy napędzany jest przez zewnętrzne siły rozciągające spowodowane kurczeniem się przegubu. Wyniki wskazują, że obszar powierzchniowy komórki wierzchołkowej, jak również wydłużenie komórkowe odzwierciedlają postępowe tworzenie wzorów przegubu podczas rozwoju. Co więcej, geny ulokowane w drugim chromosomie u drozofili zaangażowane są w tworzenie wzorów przegubu. Oczekuje się, że eksperymenty biofizyczne na przegubie wykonywane przy pomocy cięć laserowych w celu wywołania napięcia odpowiedzą na pytanie, jak siły anizotropowe tworzą wzory przegubu. Podsumowując, oczekuje się, że wyniki uzyskane w wyniku realizacji projektu Drosoforcespolarity dadzą początek istotnym postępom w naszym rozumieniu molekularnych mechanizmów komórkowych będących podstawą morfogenezy nabłonka skrzydła u drozofili. Dodatkowo, wyniki mogą zostać potencjalnie rozszerzone na organizmy wyższe i rzucić światło na rozwój i przebudowę nabłonka.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania