Skip to main content
European Commission logo print header

MetaMaterials ORganized for radio, millimeter wave, and PHOtonic Superlattice Engineering

Article Category

Article available in the following languages:

Manipulowanie światłem za pomocą "metamateriałów"

Nowa rewolucyjna klasa materiałów, metamateriały, stanowi obietnicę zmiany oblicza instrumentacji elektronicznej. Finansowani przez UE naukowcy umieścili Europę na czele badań, powołując Wirtualny Instytut (VI) w tej dziedzinie.

Energia icon Energia

Metamateriały to sztucznie wyprodukowane kompozyty, niewystępujące w przyrodzie. Składające się z układów maleńkich metalicznych elementów rezonansowych, pozwalają na manipulację polami elektromagnetycznymi (EM) i falami w skalach długości podfali. Spektrum EM obejmuje wszystkie typy promieniowania (świetlnego) w formie strumieni fotonów sklasyfikowanych zgodnie z ich długością fali. Składa się ono z fal radiowych, mikrofal, promieniowania podczerwonego, widzialnego, ultrafioletowego, rentgenowskiego i gamma. W rzeczywistości światło widzialne stanowi zaledwie niewielką część spektrum EM. Zdolność manipulowania falami EM oznacza możliwość manipulowania światłem wszystkich długości fali, co otwiera drzwi do szeregu nowych nieosiągalnych wcześniej funkcjonalności. Jedną z najbardziej intrygujących konsekwencji jest możliwość sprawiania, by przedmioty stawały się niewidzialne. Europejscy naukowcy pragnący uczynić z Europy uznane na arenie międzynarodowej centrum badawcze w tej nowej niezwykle fascynującej dziedzinie zainicjowali projekt "Metamateriały organizowane na rzecz milimetrowych fal radiowych i fotoniczna inżynieria najwyższego stopnia" (Metamorphose). Celem badania było opracowanie metamateriałów nowego typu oraz procesów ich wielkoskalowego montażu, co doprowadziłoby do udoskonaleń w zakresie inteligentnych, wielofunkcyjnych anten i apertur, wysokorozdzielczych systemów obrazowania, a nawet technologii "smart skin". Ta ostatnia technologia upakowana jest mikroukładami, jednak potrafi przywierać do ludzkiego ciała w sposób elastyczny, zginając się bez szkody dla podzespołów. Początkowo powinna być wykorzystywana w biomedycynie, pozwalając na pomiar aktywności ludzkiego serca, mięśni czy nawet mózgu. W celu zrealizowania celów naukowych, konsorcjum powołało Wirtualny Instytut (VI) (http://www.metamorphose-vi.org/) aby ułatwić planowanie i organizację wspólnych projektów badawczych i rozpowszechnianie wiedzy. VI obejmuje program doktorancki oparty na e-learningu. Dodatkowo, na stronie instytutu znajdują się informacje o możliwościach zatrudnienia oraz na temat corocznej międzynarodowej konferencji w sprawie metamateriałów w kontekście mikrofal i optyki. Publikacje nowości powiązanych z tą dziedziną są nieustannie aktualizowane. VI łączy specjalistyczną wiedzę z dziedziny fizyki materiałowej, elektromagnetyki, optyki, inżynierii radiowej i elektroniki. Dzięki temu przedsięwzięciu projekt Metamorphose ma sprawić, że Europa uplasuje się na czołowej pozycji w fascynującej nowej multidyscyplinarnej dziedzinie metamateriałów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania