Skip to main content
European Commission logo print header

European modelling initiative combating complex diseases

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe oprogramowanie na genetycznej drodze do trwałego zdrowia

Skuteczne wykorzystanie genetyki w poznawaniu złożoności chorób może prowadzić do stworzenia lepszych metod leczenia, przynosząc ulgę milionom ludzi na całym świecie.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa

Postępy w badaniach genomu gwałtownie przyspieszają, rozbudzając wielką nadzieję, że mogą one pomóc w wyjaśnieniu wielu skomplikowanych ludzkich chorób oraz opracowaniu nowych terapii i leków do ich przezwyciężenia. Wymaga to lepszego zrozumienia zaawansowanej bioinformatyki, a zwłaszcza procesów metabolicznych oraz właściwych chorobom ścieżek sygnałowych związanych z zatwierdzaniem celów leków. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Europejska inicjatywa w zakresie modelowania do walki ze skomplikowanymi chorobami" (EMI-CD) podjęto się stworzenia oprogramowania i metod, które umocniłyby badania w tej dziedzinie. Dokładnie przeanalizowano nowe eksperymentalne pomiary procesów biologicznych w celu stworzenia skutecznych sieci biologicznych z użyciem probabilistycznych metod nauczania. Po przeprowadzeniu intensywnych symulacji oraz modelowania badacze ocenili hipotezy sieciowe oraz zdołali usprawnić projekt i weryfikację doświadczeń realizowanych w ramach badań genetycznych. Dzięki przyjętej strategii zespół stworzył nowe oprogramowanie, metodologię i narzędzia, które mogą obsługiwać nowe techniki odkrywania funkcji genów i procesów chorobowych. Opierając się na tych mocnych punktach, zespół EMI-CD z powodzeniem usprawnił badania nad biologią systemów, opracowując konkretne strategie, które są obecnie wykorzystywane w leczeniu chorób w całej UE. Główna zaleta tych strategii leży w łączeniu informacji z różnych baz danych zawierających najnowsze dane badawcze oraz różnych metod modelowania komputerowego. Inne ważne zalety obejmują metodologię analizy modelu, która wspiera podejścia oddolne i odgórne, jak również wiele zasobów ścieżek obsługujących potężne modelowanie komputerowe. Do nowej metodologii włączono także bardziej kompleksowe bazy danych na rzecz modelowania uwzględniającego transkryptomy, proteomikę, ścieżki reaktomowe i inne ważne procesy związane z badaniami genetycznymi. Postępy te pomogą szybko rozwinąć dziedzinę bioinformatyki oraz mogą przyczynić się do świadczenia lepszej opieki zdrowotnej w bezprecedensowy sposób.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania