European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Dendritic cells for novel immmunotherapies

Article Category

Article available in the following languages:

Komórki dendrytyczne na ratunek

Komórki dendrytyczne (DC) odgrywają decydującą rolę w układzie odpornościowym, stanowiąc zarówno wrodzoną, jak i nabytą broń tego systemu. Pionierzy w dziedzinie biologii DC połączyli siły, tworząc ogólnoeuropejską sieć, aby propagować wykorzystanie terapii opartych na komórkach DC w zastosowaniach klinicznych.

Zdrowie icon Zdrowie

DC pełnią rolę wyspecjalizowanych komórek układu odpornościowego prezentujących antygen. Komórki te usprawniają prezentację antygenów limfocytom T oraz wywołanie adaptacyjnych lub "specjalnie dopasowanych" reakcji, a także biorą udział w przetwarzaniu pamięci immunologicznej. Dzięki tym właściwościom stanowią nieocenione narzędzie generujące odporność przeciw zakażeniu HIV czy nowotworom. Ewentualnie, ich czynności regulacyjne mogą być wykorzystywane do przeciwdziałania odbiegającym od normy reakcjom immunologicznym, jak tym, które prowadzą do alergii, chorób autoimmunologicznych lub odrzucenia przeszczepu. To dowodzi, że immunobiologia DC posiada olbrzymi potencjał w zakresie rozwoju określonych metod immunoterapeutycznych. Sieć doskonałości DC-THERA objęła swoim patronatem 25 grup badawczych i 6 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z całej Europy, których wspólnym celem jest wdrożenie opartego na technologii informacyjnej (IT) systemu zarządzania wiedzą oraz udostępnienie Europie bazy danych w tej dziedzinie. Jednym z zamierzeń projektu było usprawnienie przekładania danych genomicznych, proteomicznych i bioinformatycznych na terapeutyczne punkty końcowe. Zgodnie z tym celem, w ramach finansowanego przez UE projektu "Komórki dendrytyczne na rzecz nowych immunoterapii" (DC-THERA) powstawała infrastruktura mająca usprawnić współpracę między partnerami oraz doprowadzić do integracji fachowej wiedzy i zasobów. Partnerzy projektu, opracowując nowe narzędzia badawcze i platformy technologiczne, zdołali przełożyć ważne informacje z dziedziny biologii DC na praktykę kliniczną. W oparciu o te dane, zespół projektu DC-THERA z powodzeniem zwrócił uwagę na duże znaczenie komórek DC w opracowywaniu szczepionek przeciw nowotworom i AIDS. Możliwość manipulowania wyjątkowymi właściwościami komórek DC stanowi dla wielu chorych na całym świecie nadzieję na stworzenie skutecznych metod leczenia całej gamy wyniszczających chorób.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania