CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Novel Experimental and Modelling approach for Optimisation of Light alloys

Article Category

Article available in the following languages:

Projektowanie lżejszych części do pojazdów transportowych

Finansowani ze środków UE naukowcy wykorzystują zaawansowane techniki doświadczalne w rozwoju modeli optymalizujących konstrukcję lekkich części metalowych dla sektora transportowego.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Zastosowanie lżejszych części metalowych powoduje redukcję masy, a tym samym mniejsze zużycie paliwa przez pojazdy transportowe. Niższe zużycie paliwa przekłada się na mniejszą emisję gazów cieplarnianych (GHG). Wykorzystanie stopów, czyli połączenia różnych metali, okazuje się korzystne w poprawie parametrów wydajnościowych, przy jednoczesnym ograniczeniu masy. Połączenia metali można wybierać ze względu na ich specyficzne właściwości, natomiast do wzmocnienia większości stopów strukturalnych wykorzystać można proces zwany utwardzaniem wydzieleniowym. Europejscy naukowcy postanowili zoptymalizować proces projektowania lekkich stopów, koncentrując się na stopach aluminium, poprzez połączenie badań doświadczalnych oraz rozwoju zaawansowanych narzędzi do modelowania w celu scharakteryzowania zachowań materiałów na średnią skalę (mezoskopową). Naukowcy realizują wyznaczone cele w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Nowe podejście doświadczalne i modelujące do optymalizacji lekkich stopów" (Nemolight). Wykorzystując różne systemy modelujące, naukowcy charakteryzują efekty cieplne i odkształceniowe podczas procesu wydzieleniowego z bezprecedensową dokładnością z zastosowaniem światowej klasy mikroskopów elektronowych. Odpowiednio zmodyfikowali też modele wydzieleniowe, uzyskując solidny model znajdujący zastosowanie w każdym termodynamicznie określonym układzie. Wreszcie badacze zainicjowali badanie oceniające związek pomiędzy mikrostrukturą wydzieliny a jej właściwościami elektrochemicznymi. Dotychczas zespół projektu Nemolight opublikował pięć ważnych artykułów oraz zaprezentował swoje działania na konferencjach oraz międzynarodowym kursie szkoły letniej. Oczekuje się, że projekt poprawi aktualny stan w zakresie optymalizacji konstrukcji lekkich stopów do zastosowań transportowych. Komercjalizacja koncepcji bez wątpienia zapewni istotny impuls konkurencyjności UE w tej dziedzinie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania