Skip to main content
European Commission logo print header

European Aerosol Research Lidar Network: Advanced Sustainable Observation System

Article Category

Article available in the following languages:

Monitorowanie cząstek w atmosferze ziemskiej

Finansowany ze środków UE zespół naukowców pracuje nad standaryzacją systemu obserwacji Ziemi i bazy danych, aby umożliwić lepsze monitorowanie cząsteczek i kropel cieczy znajdujących się w atmosferze. Wysokiej jakości dane będą miały kluczowe znacznie dla możliwości przewidywania zmian w klimacie regionalnym.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Aerozole to gazy zawierające bardzo małe cząsteczki cieczy lub ciał stałych. Stosuje się je na przykład w lakierach do włosów, piankach do golenia, farbach w spreju i praktycznie niezliczonych innych produktach, jakie można znaleźć w większości gospodarstw domowych i w przemyśle. Aerozole występują także w atmosferze. Znajdziemy w niej mnóstwo cząsteczek cieczy i ciał stałych. Niektóre z nich są naturalne, inne wytworzone przez człowieka, a przy tym część z nich jest niebezpiecznych lub toksycznych. Zawartość aerozoli w atmosferze ma istotne znaczenie dla klimatu panującego na Ziemi. Cząsteczki odbijają promienie słoneczne z powrotem do przestrzeni kosmicznej. Wpływają także na tworzenie się chmur oraz ilość światła słonecznego odbijanego lub pochłanianego przez chmury. Substancje chemiczne zawarte w aerozolach przyczyniają się do powstawania kwaśnych deszczy i niszczenia warstwy ozonowej. Obecnie brak jest szczegółowych i łatwo dostępnych danych na temat rozmieszczenia (szczególnie w płaszczyźnie pionowej) aerozoli, które umożliwiałyby precyzyjną ocenę znaczenia aerozoli w regionalnych zmianach klimatycznych. W 2000 r., korzystając ze środków unijnych piątego programu ramowego (5PR), naukowcy utworzyli sieć Earlinet (Europejska Aerozolowa Sieć Lidarowa), która dostarcza kompleksowych informacji o rozmieszczeniu aerozoli za pomocą urządzeń zwanych lidarami. Następnie europejscy naukowcy postanowili udoskonalić narzędzia obserwacyjne i metodologiczne sieci Earlinet, zakładając współfinansowany ze środków UE projekt "Europejska Aerozolowa Sieć Lidarowa: zaawansowany zrównoważony system obserwacyjny" (Earlinet-ASOS). Ulepszenia dotyczą gromadzenia wysoce dokładnych informacji na temat czasoprzestrzennego rozmieszczenia aerozoli atmosferycznych oraz lepszej kontroli jakości i szybszej dostępności danych. Naukowcom udało się utworzyć centralną bazę danych pochodzących ze wszystkich placówek w sieci Earlinet-ASOS. Szczególnie ważne jest wdrożenie we wszystkich placówkach wspólnego systemu obliczeniowego (Service Centred Calculus, SCC), pozwalającego analizować dane z różnych instrumentów i o różnych parametrach i gwarantującego spójność centralnej bazy danych. Udoskonalenia umożliwią też wprowadzenie danych dotyczących aerozoli do Globalnego Systemu Systemów Obserwacji Ziemi (GEOSS). GEOSS to złożony system narzędzi wspomagających proces decyzyjny, który łączy istniejące i planowane systemy obserwacji Ziemi zgodnie z dziewięcioma obszarami o dużym znaczeniu dla ludzi i społeczeństwa. Baza danych Earlinet będzie także istotnym komponentem europejskiej "Sieci infrastruktury badawczej w dziedzinie aerozoli, chmur i gazów śladowych" (Actris), kolejnego projektu realizowanego w ramach 7PR.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania