Skip to main content

New aircraft concepts research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowatorska modułowa konstrukcja samolotu

Nowe konstrukcje samolotów, opracowane przez finansowane ze środków unijnych konsorcjum stanowią obietnicę zrewolucjonizowania przemysłu dla uzyskania większej wydajności przy znacznie mniejszym wpływie wywieranym na środowisko.

Technologie przemysłowe

W ciągu minionych 50 lat przemysł lotniczy stopniowo modyfikował konstrukcję samolotów w celu zwiększania efektywności operacyjnej pod kątem najnowszych rozwiązań technologicznych. Dziś samoloty komercyjne są produkowane zgodnie z niemal powszechną konfiguracją. Oczekuje się, że wraz z postępem globalizacji, pasażerski i towarowy ruch lotniczy podwoi się w ciągu kolejnych 20 lat. Konstrukcja samolotów musi ewoluować, aby umożliwić zwiększenie efektywności przy jednoczesnej minimalizacji wpływu wywieranego na środowisko, szczególnie, że ruch lotniczy obecnie znacząco przyczynia się do emisji dwutlenku węgla (CO2) i podwyższenia poziomu hałasu w przyziemnej warstwie atmosfery. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu "Badania w zakresie koncepcji na nowe statki powietrzne" (NACRE) rozważano alternatywy dla obecnych części, koncentrując się na integracji i weryfikacji nowych technologii. Celem naukowców jest opracowanie modułowej konstrukcji, która ułatwiłaby pracę raczej nad szeregiem nowych części i zespołów (kabina, skrzydło, kadłub itp.) niż nad całkiem nową konfiguracją samolotu. Niemniej jednak, konsorcjum określiło cztery rodzaje samolotów, które należałoby rozważyć. Mówiąc o samolocie ekologicznym (ang. pro-green, PG), zwrócono uwagę na obniżenie wpływu wywieranego na środowisko. Koncepcja pasażerskiego samolotu typu "latające skrzydło" koncentruje się na obniżeniu zużycia paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności transportu pasażerskiego. Konstrukcja samolotów, w przypadku których kładzie się nacisk na ładunek (pasażerów, towary, jedzenie i napoje, paliwo, ropę itp.), opracowywana jest z myślą o komforcie i zadowoleniu użytkowników końcowych, a elementem, na który kładzie się nacisk, jest jakość. Ostatnia koncepcja, dotycząca nieskomplikowanego latającego autobusu, podkreśla konieczność minimalizacji kosztów produkcji oraz eksploatacji. L %W czasie badań partnerzy starali się wyznaczyć nowe standardy finansowej przystępności i niezawodności przy jednoczesnym spełnieniu coraz surowszych ograniczeń środowiskowych w zakresie hałasu i emisji. Konsorcjum NACRE rozważyło 4 koncepcje samolotów oraz konstrukcje skrzydeł, ogonów, silników i kadłubów (lub korpusów) samolotu, w tym także kabin. Badania przeprowadzone w ramach projektu NACRE oraz opracowane w ich wyniku konstrukcje powinny mieć duże znaczenie dla rozwoju przyszłych samolotów, które będą charakteryzować się większą wydajnością i mniejszą emisją CO2, i mniejszym hałasem. Wszystkie te czynniki będą miały kluczowe znaczenie z uwagi na spodziewany w najbliższej przyszłości ogromny wzrost ruchu lotniczego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania