Skip to main content
European Commission logo print header

CAbin LIning auTOmation

Article Category

Article available in the following languages:

Nowe koncepcje systemów mocujących zwiększają wydajność montażu kabiny

W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na samoloty wąskokadłubowe producenci będą musieli zautomatyzować montaż, a co za tym idzie przeprojektować części i systemy samolotu. W ramach pewnej inicjatywy uzupełniono procedury montażu kabiny o procesy automatyzacji.

Transport i mobilność icon Transport i mobilność
Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

„Automatyzacja procesów w ramach końcowego montażu statku powietrznego opiera się na koncepcji innowacyjnych mocowań zoptymalizowanych pod kątem automatyzacji”, zauważa Christian Hartwig, koordynator finansowanego ze środków UE projektu CALITO, i dodaje: „W tej chwili nie ma takich rozwiązań w zakresie montażu kabiny”. Procesy instalacji paneli bocznych w wąskokadłubowym samolocie wykonywane są obecnie manualnie przez pracowników. Panele te są oznaczane i montowane w dowolnej kolejności odpowiednio do numerów ram. Montaż okładzin oraz schowków na bagaż podręczny to jedna z ostatnich faz w całym cyklu produkcji samolotu. Wszystkie komponenty muszą zostać ręcznie przetransportowane przez drzwi samolotu i przyłączone w kadłubie do ram.

Automatyzacja montażu kabiny

Wszystkie procesy montażu okładzin i schowków na bagaż podręczny we wnętrzu kadłuba wykonuje się bez pomocy robotów. Jako że system mocowania zawiera liczne wsporniki, niektóre sekcje należy zamocować jeszcze przed wykonaniem konstrukcji samolotu. W trakcie samego montażu wykonuje się szereg czasochłonnych działań polegających na zamontowaniu okładzin, schowków na bagaż podręczny oraz zamocowaniu wsporników. Koordynator projektu, firma SFS intec, przeprojektował niektóre rozwiązania, tak by umożliwić pełną automatyzację montażu kabiny i luków bagażowych w oparciu o istniejące części wnętrza kabiny i luków bagażowych oraz połączone elementy mocujące. Opracowane części okładziny (ściany boczne i schowki bagażowe) oraz wsporniki zapewniają łatwe przenoszenie poszczególnych elementów podczas montażu. Minimalna liczba wariantów wsporników uprości obsługę linii produkcyjnej, a także konfigurację robota i procesy przetwarzania. We wszystkich wariantach punkty odniesienia do konfiguracji robota będą takie same. Udało się to osiągnąć dzięki modułowemu systemowi konstrukcji wsporników.

Uproszczenie i ograniczenie etapów montażu

System mocowań znacząco upraszcza montaż ścian bocznych kabiny. Cały system składa się z trzech elementów: szyny biegnącej po podłodze, regulowanego automatycznie systemu mocującego znajdującego się na oknie oraz osłony na diody elektroluminescencyjne (LED) pod schowkiem na bagaż podręczny. Dzięki opracowanej niedawno przez partnera projektu, firmę Jetlite, nowoczesnej technologii LED zoptymalizowano dystrybucję światła w kabinie, zapewniając oświetlenie sprzyjające ludziom, które zwiększa komfort pasażerów. Jednocześnie w kabinie wyświetlane są informacje dotyczące na przykład pomocy podczas wsiadania bądź wysiadania, rezerwacji miejsca oraz stopnia zapełnienia schowka na bagaż podręczny. System ten można zamontować zarówno w już istniejących, jak i nowych samolotach dowolnej wielkości. W trakcie wstępnej fazy montażu ścianka boczna jest montowana w dolnej szynie i dociskana do okna. Regulowany automatycznie system mocujący dopasowuje ściankę boczną do lejka okna. W trakcie tego procesu automatycznie uruchamiana jest dźwignia, która opuszcza pokrywę LED. Po jej zablokowaniu obwód zamyka się. Rozwiązanie to nie wymaga użycia wsporników i opiera się na innowacyjnych, regulowanych automatycznie interfejsach. Montaż odbywa się do pięciu razy szybciej niż w przypadku konwencjonalnych procesów manualnych, takich jak w Airbusie. „Jest to możliwe dzięki temu, że wyeliminowano złożone procedury przykręcania podczas montażu elementów okładziny”, wyjaśnia Hartwig. „Ponadto części okładziny ważą o około 20 % mniej z uwagi na fakt, że zostały wykonane z wysoko wydajnej pianki opracowanej przez partnera projektu, firmę Solvay”. W efekcie spadnie zużycia paliwa oraz stopień zanieczyszczeń. „W projekcie CALITO podjęliśmy dwa duże wyzwania, przed jakimi stoi dzisiaj dzisiaj przemysł lotniczy: indywidualizacja i automatyzacja, umożliwiając producentom samolotów wyspecjalizowanie się w obu tych obszarach”, podsumowuje Hartwig. „Upraszczając proces montażu dzięki wykorzystaniu systemu automatycznej regulacji i zmniejszeniu ilości interfejsów, uczyniliśmy automatyzację bardziej wydajną”.

Słowa kluczowe

CALITO, kabina, samolot, ściana boczna, okładzina, schowek na bagaż podręczny, wspornik, mocowanie, montaż kabiny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania