Skip to main content

Climate Induced Changes on the Hydrology of Mediterranean Basins: Reducing Uncertainty and Quantifying Risk through an Integrated Monitoring and Modeling System

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsza gospodarka wodna w regionie Morza Śródziemnego

Konsorcjum europejskich naukowców opracowało techniki pozwalające ograniczyć niepewność w modelowaniu przyszłej dostępności wody w regionie Morza Śródziemnego.

Zmiana klimatu i środowisko

Prognozy dotyczące zmiany klimatu pokazują, że kraje śródziemnomorskie są szczególnie wrażliwe na zmiany w zaopatrzeniu w wodę, zarówno w kwestii potrzeb rolnych, jak i wody pitnej. Dodatkowo zmienność w całym regionie oznacza, że model zakładający uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich nie zapewni właściwego gospodarowania zapasami wody w nadchodzących latach. Konsorcjum badawcze utworzone w ramach finansowanego przez UE projektu CLIMB wykorzystało szereg różnych technik w zakresie monitoringu, modelowania i analiz socjoekonomicznych, aby zredukować liczbę niewiadomych w modelach zmiany klimatu. Aby udostępnić dane swoiste dla regionu, przyjrzano się lokalizacjom w Egipcie, Francji, we Włoszech, w Tunezji i Turcji. Partnerzy przygotowali bazę danych hydrologicznych wykorzystującą dane pozyskiwane na miejscu i przy pomocy teledetekcji. Jest ona dostępna bez ograniczeń na portalu internetowym CLIMB. Dane te wykorzystano do testowania i kalibrowania obszernych nowych modeli dotyczących procesów wodnych w regionie Morza Śródziemnego. Ponadto na ich podstawie stworzono narzędzie modelowania ryzyka, które pozwoli lepiej zrozumieć znaczenie społeczno-gospodarcze niedoborów wody w tym regionie. To narzędzie jest także dostępne na portalu CLIMB i jest wykorzystywane do przygotowywania zaleceń dotyczących przyszłej gospodarki wodnej, które mogą przydać się w regionach ubogich w zasoby wodne. Analizy przeprowadzone w projekcie CLIMB wykazały, że zmiana klimatu wpływa na dostępność wody w regionie Morza Śródziemnego na szereg różnych sposobów. Obszarami ponoszącymi największe straty ekonomiczne są gospodarka wodna, rolnictwo i turystyka. Ważnym ustaleniem jest to, że potrzebnych jest więcej danych oraz spójny program monitoringu, aby uniknąć dalszych strat ekonomicznych w regionie. Projekt CLIMB pomoże rozwiązać te palące problemy.

Słowa kluczowe

Gospodarka wodna, region Morza Śródziemnego, zmiana klimatu, monitorowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania