European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

HYDRALAB IV More than water; dealing with the complex interaction of water with environmental elements, sediment, structures and ice

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie badań UE na wodzie i lodzie

Sieć badawcza HYDRALAB polepszyła dostęp do kosztownego sprzętu i obiektów dla badań dotyczących wody na terenie całej Europy.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Badania w dziedzinie hydrauliki, inżynierii lodu i innych interakcji między wodą a środowiskiem odgrywają ważną rolę w świecie, gdzie niedobór wody stanowi coraz poważniejszy problem. W 1997 roku założono europejską sieć badawczą HYDRALAB, aby zapewnić naukowcom dostęp do kosztownej i poszukiwanej infrastruktury badawczej. Finansowany przez UE projekt HYDRALAB IV (HYDRALAB IV More than water; dealing with the complex interaction of water with environmental elements, sediment, structures and ice) powstał w celu wspierania prac sieci HYDRALAB. Projekt HYDRALAB IV powiększył sieć HYDRALAB do 30 organizacji badawczych w 15 krajach. Głównym zadaniem projektu było koordynowanie dostępu do szeregu placówek i instrumentów badawczych w całej Europie. W tym celu w ramach projektu opracowano Procedurę Selekcji Użytkownika dla zapewnienia optymalnego dostępu użytkownika dla europejskich badaczy. Tym samym zapewniono dostęp doświadczonych i początkujących badaczy z całej UE. Innym ważnym aspektem projektu HYDRALAB IV było rozpowszechnianie informacji. Dotyczyły one sieci HYDRALAB, oferowanych przez nią usług i uzyskanych dzięki niej wyników badań. Dzięki powyższym działaniom projekt HYDRALAB IV ułatwił badaczom europejskim uzyskanie dostępu do placówek potrzebnych im do prowadzenia ważnych badań dotyczących wody.

Słowa kluczowe

HYDRALAB, badania dotyczące wody, hydraulika, inżynieria lodu

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania