Skip to main content

H2moves.eu Scandinavia

Article Category

Article available in the folowing languages:

Infrastruktura transportu napędzanego wodorem

Skandynawskie Partnerstwo Dróg Wodorowych (SHHP) prowadzi testy floty pojazdów napędzanych wodorem oraz nowoczesnej stacji paliwowej. Wkrótce Skandynawia może być pierwszym regionem posiadającym aktywną infrastrukturę tankowania pojazdów napędzanych wodorem.

Technologie przemysłowe

Europejskie projekty perspektywiczne LHP (Lighthouse Projects) to projekty o dużej widoczności, odpowiadające na konkretne zapotrzebowania. Ich realizacja jest wspierana przez strategię wdrożeniową obejmującą kwestie infrastrukturalne i społeczno-ekonomiczne. Pierwszym finansowanym przez UE projektem LHP dotyczącym samochodów z ogniwami wodorowymi jest projekt "H2moves Scandinavia (H2MOVES.EU SCANDINAVIA)" (H2MOVES SCANDINAVIA) . Transportowe projekty demonstracyjne H2moves.eu zostaną najpierw przetestowane w Skandynawii (Danii, Norwegii i Szwecji). Celem projektu jest stworzenie do roku 2015 sieci 15 głównych i 30 mniejszych stacji paliwowych oraz floty 100 autobusów, 500 samochodów i 500 pojazdów specjalistycznych. Dofinansowanie pozwoliło partnerstwu SHHP utworzyć ultranowoczesną, w pełni sprawną stację paliwa wodorowego na terenach miejskich w Oslo. Zastosowanie chłodzenia wstępnego przyspiesza proces tankowania, a produkcja wodoru odbywa się na miejscu w procesie elektrolizy zasilanym certyfikowaną energią odnawialną. W ramach projektu przetestowano blisko 20 pojazdów z ogniwami wodorowymi, w tym cztero- i dwumiejscowych samochodów osobowych, przeznaczonych do codziennej eksploatacji w Oslo i Kopenhadze — drugim mieście demonstracyjnym. Niektóre pojazdy obsługiwały wybrane trasy w południowej Norwegii, zachodniej Danii i innych częściach regionu działalności SHHP. Cztery z tych samochodów wzięły udział w czterotygodniowej europejskiej trasie demonstracyjnej, mającej na celu zwiększenie świadomości publicznej pod względem gotowości do eksploatacji pojazdów z wodorowymi ogniwami paliwowymi. W tym celu opracowano mobilny system tankowania, pozwalający uzyskiwać wodór przy minimalnych emisjach dwutlenku węgla. Aby przyspieszyć wprowadzenie na rynek, przeprowadzono badania w zakresie bezpieczeństwa, mające na celu wskazanie brakujących certyfikatów na rynek skandynawski. Opracowano też plan bezpieczeństwa i plan awaryjny dla stacji paliwowych. Oczekuje się, że projekt H2MOVES SCANDINAVIA stworzy w Skandynawii w pełni funkcjonalną infrastrukturę eksploatacji pojazdów z ogniwami wodorowymi, stanowiącą ważny przykład dla innych krajów.

Słowa kluczowe

Skandynawski, wodór, stacja paliwowa, transport, infrastruktura, ogniwo paliwowe, chłodzenie wstępne, elektroliza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania