Skip to main content

Biodiversity And Climate Change, A Risk Analysis

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiana klimatu i jej wpływ na wzrost drzew i produktywność obszarów leśnych

Naukowcy zbadali wpływ zmiany klimatu na lasy, a uzyskane informacje powinny pomóc zarządcom obszarów leśnych w optymalizacji składu gatunków drzew na rzecz zmaksymalizowania produktywności.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego przez UE projektu BACCARA ("Biodiversity and climate change, a risk analysis") dokonano oceny ryzyka związanego ze zmianą klimatu i jego wpływu na różnorodność funkcjonalną i produktywność obszarów leśnych. Przeprowadzono staranne analizy piśmiennictwa, dawnych rejestrów i spisów lasów europejskich. Odkryto, że wzrost drzew zwiększa się w odpowiedzi na wzrost temperatury i dostępności wody wynikających ze zmiany klimatu. Z drugiej strony, surowe warunki pogodowe, takie jak susze czy mrozy, zwiększyły śmiertelność drzew. Członkowie zespołu BACCARA zdecydowali także, że bogactwo gatunków drzew pozytywnie wpływa na produktywność obszarów leśnych w związku ze zwiększoną różnorodnością funkcjonalną. Lasy mieszane kojarzone są z produkcją drewna średnio 24% wyższą w porównaniu do lasów jednogatunkowych. Ponadto, ze znacznie większym prawdopodobieństwem chronią kluczowe gatunki przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Lasy mieszane są jednak trudniejsze i bardziej kosztowne w zarządzaniu. Zmiana klimatu wpływa również na szkody spowodowane przez szkodniki leśne i patogeny: odkryto, że wraz ze wzrostem wilgotności i temperatury wzrosły także wskaźniki zakażeń patogenami. Szkody są często kojarzone ze niedostatkiem wody, jednak poziom szkód zależy od tego, czy szkodniki lub patogeny atakują zdrowe czy chore drzewa. Wiedza zdobyta w ramach tego badania pozwoli leśnikom przewidywać wpływ zmian klimatu na obszary leśne, w oparciu o skład gatunkowy lasów. Ponadto, ułatwi świadome podejmowanie decyzji w celu optymalizacji wyboru gatunków drzew sadzonych w młodnikach, a także podjęcie odpowiednich kroków na rzecz przekształcenia lasów jednogatunkowych w lasy mieszane.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania