Skip to main content
European Commission logo print header

EU Zoos and Science in the 21st Century: engaging the public in nature conservation

Article Category

Article available in the following languages:

Promowanie udziału obywateli w sprawach dotyczących fauny i flory

Parki morskie i ogrody zoologiczne odgrywają ważną rolę w przekazywaniu obywatelom wiedzy o naukach przyrodniczych. Powstał europejski projekt, który ma za zadanie ułatwić opinii publicznej udział w decyzjach dotyczących przyszłości rezerwatów przyrody.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Ogrody zoologiczne i parki morskie to jedyny w swoim rodzaju sposób na rozpowszechnianie wyników ważnych postępów i wyzwań, jakie stoją przed nauką, wśród osób w każdym wieku. To relaksujące środowisko potrafi zachęcić do debaty publicznej w kwestiach dotyczących siedlisk. Głównym celem inicjatywy 'EU zoos and science in the 21st century: Engaging the public in nature conservation' (EUZOOS-XXI) było przekształcenie tej debaty w rzeczywistość. Zespół projektu skupił się na czterech zagadnieniach: kontroli nad inwazyjnymi gatunkami obcymi, ochronie gatunków zagrożonych, łączności ekologicznej I bioróżnorodności. W ciągu trzech lat realizacji projektu EUZOOS-XXI zespół zdołał przedefiniować rolę ogrodów zoologicznych I parków morskich. Naukowcy również z powodzeniem zaangażowali obywateli w ramach posiedzeń z udziałem publicznym (PPM). W rezultacie cztery europejskie obiekty — w Portugalii, Szwecji, we Włoszech I w Zjednoczonym Królestwie — wdrożyły nowatorskie programy edukacji publicznej. Główną grupę docelową stanowi gigantyczna liczba 1,6 mln osób rocznie. Model przetestowano także jako metodę angażowania opinii publicznej w ochronę tych obiektów. Zasoby uzyskane dzięki realizacji projektu EUZOOS-XXI są obfite. Dostęp do pełnej listy można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej projektu. Są to książki, magazyny, czasopisma, strony internetowe, płyty CD/DVD, filmy wideo, działania I wydarzenia, gry komputerowe, przedstawienia I pliki dźwiękowe z odgłosami zwierząt. Informacje I doświadczenia zebrane w ramach projektu komunikowano zainteresowanym stronom za pośrednictwem konferencji I biuletynów. W związku z wzięciem pod uwagę nauczycieli, lista różni się nieznacznie I obejmuje: wykłady I warsztaty, laboratoria I ćwiczenia interaktywne, artykuły popularno-naukowe, pomoce nauczycielskie, quizy, gry komputerowe, aplikacje na urządzenia kieszonkowe (jak multimedialne telefony komórkowe czy iPody) I gry, muzykę I odgłosy zwierząt, filmy I teledyski, przedstawienia, wycieczki terenowe I wystawy, a także oprogramowanie I rozwiązania technologiczne. Powstał także podręcznik dla nauczycieli pt. "A Squirrel’s Tale", dostępny w języku angielskim, włoskim I portugalskim. Oczekuje się, że inicjatywa EUZOOS-XXI pomoże ograniczyć wciąż rosnącą izolację obywateli od przyrody I działań na rzecz jej ochrony. Luka pomiędzy życiem w mieście a ogólnie pojętą nauką, zwłaszcza na poziomie szkolnym, powinna zniknąć. Zespół projektu EUZOOS-XXI żywi nadzieję, że partnerstwa, jakie zawiązały się w wyniku jego realizacji, będą nadal kwitły, tak by europejskie ogrody zoologiczne I siedliska fauny I flory mogły czerpać korzyści przez wiele przyszłych pokoleń.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania