Skip to main content

Improving the Scientific and Technological Research Capacity of Food Institute on Safety and Technology of Food Packaging

Article Category

Article available in the folowing languages:

Turcja uzyskuje mocną pozycję w dziedzinie pakowania żywności

Dzięki zwiększeniu pod kierunkiem UE potencjału badawczego głównego krajowego instytutu zajmującego się żywnością, Turcja staje się regionalnym graczem w dziedzinie technologii bezpieczeństwa żywności oraz zaawansowanych technicznie opakowań.

Technologie przemysłowe

Na przestrzeni ostatniej dekady tureckie możliwości produkcji żywności oraz jakość pożywienia pakowanego znacznie wzrosły, a na półki europejskich supermarketów trafiła szeroka gama lokalnych produktów. Jednym z wpływowych graczy w tym obszarze jest Instytut Żywności Centrum Badawczego Marmara (MRC), stanowiący część Rady Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (Tubitak). Wspierając postęp w tej dziedzinie UE sfinansowała projekt Safetechnopak, który pomógł MRC stać się światowej klasy placówką na polu pakowania żywności. Projekt zwiększył potencjał Instytutu w obszarze badań zanieczyszczeń chemicznych i doprowadził dzięki zastosowaniu nanotechnologii i nowych zdobyczy w dziedzinie pakowania do opracowania nowych materiałów do opakowania żywności. Pomógł MRC w uzyskaniu nowoczesnego wyposażenia laboratoryjnego i zatrudnieniu dwu badaczy przeszkolonych we Włoszech, Finlandii oraz Zjednoczonym Królestwie w stosowaniu nanotechologii, dziedzinie inteligentnych opakowań oraz materiałów stykających się z żywnością. Zespół projektu wysłał ponadto badaczy Centrum na wizyty techniczne do Niemiec, Francji, Włoch oraz Finlandii. Dążąc do rozszerzenia zakresu wpływu MRC w ramach projektu zorganizowano w Turcji trzy giełdy korporacyjne, mające na celu przyciągnięcie krajowych udziałowców z branż żywnościowej oraz pakowania. Równolegle badacze Centrum wzięli udział w kilku światowych konferencjach w swojej dziedzinie, w tym prestiżowych wydarzeniach Anuga 2009 oraz Emballage 2010, dzieląc się swą wartościową wiedzą z innymi globalnymi partnerami. Pod koniec trwania projekt Safetechnopak był gospodarzem międzynarodowej konferencji dotyczącej pakowania żywności, która odbyła się w największym mieście Turcji, Stambule. Zaproszono na nią znaczących z branży prelegentów i zgromadzono uczestników z całego świata. Uruchomiono stronę internetową projektu w językach tureckim i angielskim, aby pomóc regionalnym graczom przemysłowym i upowszechnić wyniki badań, dzięki czemu służy ona jako ważna krajowa i międzynarodowa platforma wymiany. W wyniku tego MRC stał się główną w Turcji placówką specjalistyczną w dziedzinie analizy pakowania żywności, reprezentującą osiągnięcia, która podniosą standardy jakości i ożywią krajową oraz globalną branżę spożywczą.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Zmiana klimatu i środowisko
Technologie przemysłowe

18 Stycznia 2023