Skip to main content

Capture of evaporated water with novel membranes

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odzyskiwanie odparowanej wody z procesów przemysłowych

Zapewnienie wody dla wciąż rosnącej populacji należy do największych wyzwań naszych czasów. Jednym z możliwych rozwiązań jest odzyskiwanie wody dotychczas traconej przez odparowanie w wielu procesach przemysłowych.

Energia

Za cel projektu "Capture of evaporated water with novel membranes" (CAPWA) przyjęto jednoetapowe oczyszczanie wody. Zastosowano komercyjny system membranowy nadający się do środowisk przemysłowych. W porównaniu z technikami tradycyjnymi ten innowacyjny system jest bardzo wydajny energetycznie, nie ma ruchomych części i jest na tyle mały, że może się zmieścić w istniejących obiektach. Dodatkowo jest też przyjazny dla środowiska, ponieważ nie wykorzystuje środków chemicznych i nie generuje odpadów. Partnerzy projektu opracowali i przetestowali mikroporowate membrany hydrofobowe i kompozytowe. Prace skoncentrowano na zwiększaniu selektywności oraz stabilności termicznej, mechanicznej i chemicznej membran podczas eksploatacji w skrajnych warunkach. Skonstruowano modułowy system membranowy nadający się do przetwarzania gazów spalinowych z elektrowni. Opracowano też mniejszy układ do papierni. W elektrowni opalanej węglem przeprowadzono badanie pilotażowe mające pokazać, czy wyniki osiągnięte w laboratorium da się powtórzyć w większej skali. Dodatkowo badano też wpływ przemysłowych warunków eksploatacji na sprawność systemu pilotażowego. Wyniki dowiodły wykonalności instalacji o dużej skali, obejmującej 30 metrów kwadratowych modułów membran w połączeniu z przemysłową pompą próżniową i skraplaczem chłodzonym powietrzem. Analiza przeprowadzona w papierni wykazała potencjał znacznych oszczędności energii. Technologia CAWPA może wnieść istotny wkład w zrównoważony rozwój globalny dzięki oszczędzaniu wody i energii, oferując potencjalne korzyści dla wszystkich zakładów przemysłowych generujących gazy spalinowe o dużej zawartości wody. Ponieważ proces osusza gazy, może dodatkowo ograniczać korozję kominów. Ponadto jest to technologia szczególnie dobrze sprawdzająca się w obszarach suchych, gdzie wypada korzystnie w porównaniu na przykład z odsalaniem wody morskiej. Ciekawy film wideo, objaśniający technologię CAPWA, można zobaczyć na stronie internetowej projektu.

Słowa kluczowe

Odparowana woda, proces przemysłowy, mikroporowate, hydrofobowe, membrana kompozytowa, gazy spalinowe, elektrownia, energia, odsalanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania