Skip to main content

IT for Error Remediation And Trapping Emergencies

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bliższe spojrzenie na technologie bezpieczeństwa kierujących pojazdami

Nowy model zachowania kierowców w połączeniu z narzędziem symulacyjnym umożliwi testowanie najnowszych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa kierujących pojazdami, wspomagając przemysł w opracowywaniu nowych technologii, a instytucje kontrolne w ich ocenie.

Technologie przemysłowe

Zaawansowane technicznie rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo pojazdów pojawiają się w przemyśle transportowym w zawrotnym tempie. Wciąż tworzone są nowe czujniki, usprawnienia techniczne i coraz bardziej wytrzymałe materiały, używane następnie w nowych samochodach, pociągach i statkach. UE chce jednak mieć pewność, że faktyczna skuteczność i przydatność wszystkich tych nowości odpowiada zapewnieniom producentów. W odpowiedzi na tę potrzebę finansowany przez UE projekt Iterate ("IT for error remediation and trapping emergencies") opracował model zachowań kierowców mający na celu tworzenie, ocenianie i sprawdzanie poprawności innowacyjnych technologii. Model zaprojektowano z myślą o uwzględnianiu interakcji kierowców z systemami pomocniczymi oraz ułatwianiu doskonalenia nowych technologii wspomagających kierowców w sytuacjach krytycznych. Może też posłużyć instytucjom rządowym do zatwierdzania nowych technologii bez konieczności prowadzenia rozbudowanych doświadczeń i prób terenowych. Model opracowano na podstawie założenia, że podstawowe czynniki wpływające na ludzkie zachowanie (na przykład wiek, płeć i kultura) pozostają bez zmian niezależnie od środka transportu. Pozwoliło to zespołowi projektowemu opracować ujednolicony model zachowań kierowców. Ponadto zespół skompilował wyniki przeprowadzonych badań, tworząc zasób informacyjny do użytku całej społeczności naukowej. W ramach projektu Iterate stworzono dwa przenośne symulatory z ekranami LCD, które posłużyły następnie do sprawdzenia poprawności modelu w doświadczeniach z udziałem 183 kierowców i 110 maszynistów z pięciu krajów. Stwierdzono, że nowo opracowane, niewielkie symulatory przenośne sprawdzają się w badaniach zachowań kierowców i maszynistów równie dobrze, jak większe urządzenia tego typu. Symulatory zostały następnie zoptymalizowane i wykorzystane w eksperymentach na statkach pełnomorskich. Choć technologia okazała się przydatna również w odniesieniu do statków, zespół projektowy stwierdził, że największe korzyści przynosi ona w przypadku transportu drogowego. W ramach projektu Iterate opracowano solidny model teoretyczny zachowań osób kierujących pojazdami, mający zastosowanie do różnych środków transportu. Utworzono bazę danych z wynikami testów w symulatorach i stworzono wiarygodne narzędzie do symulowania zachowań kierowców. Inne osiągnięcia projektu to nowa książka na temat modelowania zachowań ludzkich w transporcie wspomaganym oraz ponad 20 innych publikacji dotyczących przeprowadzonych prac. Specjaliści z zespołu projektowego są przekonani, że narzędzie symulacyjne może pomóc w tworzeniu lepszych systemów zaawansowanego wspomagania kierowców, przyczyniając się do zwiększania zarówno bezpieczeństwa, jak i mobilności na drogach. Oczekuje się, że wyniki projektu pozytywnie wpłyną na bezpieczeństwo ruchu i pozwolą zmniejszyć liczbę ofiar w wypadkach drogowych poprzez wspomaganie tworzenia realnych i opłacalnych systemów zabezpieczeń. Stworzy to nową jakość testowania systemów zabezpieczeń, niosąc korzyści dla kierowców i przyczyniając się do osiągnięcia celów bezpieczeństwa drogowego w UE do roku 2020 i w dalszej perspektywie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania