Skip to main content
European Commission logo print header

PLANT food supplements: Levels of Intake, Benefit and Risk Assessment

Article Category

Article available in the following languages:

W kierunku systemu oceny ryzyka naturalnych suplementów

Europejskie konsorcjum badawcze opracowało narzędzia i metody tworzenia bezpieczniejszych i łatwiejszych w użyciu roślinnych suplementów diety. Będzie to promowało użycie substancji naturalnych w suplementach diety w całej Europie.

Zdrowie icon Zdrowie

Roślinne suplementy diety (PFS) cieszą się dużą popularnością wśród europejskich konsumentów ze względu na ich korzystne dla zdrowia właściwości. Należy jednak zmierzyć się z obawami dotyczącymi bezpieczeństwa, jakości i skuteczności tych produktów oraz dokonać oceny ryzyka i korzyści. Finansowana przez UE inicjatywa PLANTLIBRA (Plant food supplements: Levels of intake, benefit and risk assessment) promowała użycie i bezpieczeństwo preparatów roślinnych poprzez zwiększenie dostępnej wiedzy na temat oceny korzyści zdrowotnych i ryzyka. Na początek partnerzy wygenerowali bazę ePlantLIBRA, zawierającą ocenione pod względem jakości dane o składzie i skutkach biologicznych związków biologicznie czynnych w suplementach roślinnych. W ankiecie konsumenckiej zbadano wzorce spożycia tych suplementów oraz zalecenia i czynniki warunkujące ich stosowanie w sześciu krajach Europy. Skupiono się na pięciu obszarach korzyści, mianowicie na stanach zapalnych, procesach trawiennych, objawach menopauzalnych, pomenopauzalnym stanie układu kostnego oraz na chorobach sercowo-naczyniowych. Zidentyfikowano różne rośliny o obiecujących właściwościach, jeśli chodzi o te różne kategorie. Naukowcy zebrali również dane dotyczące potencjalnego ryzyka związanego z różnymi związkami. Stworzyli ogólnodostępne narzędzie Opasnet do oceny stosunku ryzyko/korzyść. Opracowali również liczne nowe metody analityczne kontroli jakości w sektorze PFS. Prace tego projektu, obejmujące dobre praktyki analityczne i ograniczanie działań niepożądanych, pomogą w identyfikacji i ilościowej ocenie związków o wysokim ryzyku, równocześnie ogólnie promując sektor PFS.

Słowa kluczowe

Ocena ryzyka, preparaty roślinne, roślinne suplementy diety, zdrowie, PLANTLIBRA, związki biologicznie czynne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania