European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

MULTIMODAL SKIN INSPECTION WITH HYBRID ACOUSTIC & OPTICAL SPECTROSCOPIC IMAGING

Article Category

Article available in the following languages:

Udoskonalanie obrazowania skóry

Jedna na pięć osób w krajach rozwiniętych zapada na nowotwór złośliwy skóry. W związku z tymi niepokojącymi statystykami istnieje zapotrzebowanie na nowe, niezwykle czułe metody diagnostyczne.

Zdrowie icon Zdrowie

Czerniak jest najbardziej złośliwym typem nowotworu złośliwego skóry i występuje często u młodych kobiet do 29 roku życia. Ogólna zapadalność na nowotwory złośliwe skóry w samych USA zwiększyła się w latach 1950–2001 o 700%, co wyraźnie wskazuje na zagrożenia dla zdrowia związane z ekspozycją słoneczną. Te ponure statystyki będą się tylko pogarszać, zważywszy na wzrost narażenia na promieniowanie UV w związku z ubytkiem w warstwie ozonowej i starzeniem się populacji. Wskaźnik pięcioletniego przeżycia u osób z nowotworem złośliwym skóry wzrasta o 95% przy wczesnej diagnozie i leczeniu. Jednakże większość lekarzy nadal stosuje badanie wzrokowe jako jedyną metodę diagnostyczną w przypadku nowotworów skóry. Celem finansowanego przez UE projektu SKINSPECTION (Multimodal skin inspection with hybrid acoustic & optical spectroscopic imaging) było udoskonalenie metod badania zmian skórnych na poziomie mikro- i makroskopowym. Obecne metody badania są częściej opisowe niż ilościowe, nie obejmują pewnych informacji, mają niską rozdzielczość, a ich użyteczność kliniczna jest niewielka. Naukowcy z projektu SKINSPECTION postanowili przełamać te ograniczenia poprzez wszechstronne badanie obrazowe, łączące obrazowanie czasu zaniku fluorescencji, obrazowanie optoakustyczne (OA) i USG wysokiej rozdzielczości. Jest to nieinwazyjna metoda badania zmian skórnych przy jednoczesnym przeprowadzeniu analizy molekularnej w rozdzielczości pozwalającej uwidocznić struktury komórkowe górnych warstw naskórka i w dobrej rozdzielczości czasowej. OA generuje szerokopasmowe sygnały ultradźwiękowe poprzez absorpcję krótkich impulsów laserowych, które umożliwiają obrazowanie na głębokość 3 mm z rozdzielczością większą niż 100 µm. Po intensywnych pracach rozwojowych i certyfikacji dla testów klinicznych przeprowadzono ocenę tej platformy w badaniu klinicznym. Zobrazowano ponad 700 zmian i przeprowadzono analizę statystyczną danych, wskazującą na dużą korelację między określonymi cechami komórek a chorobą. Oprócz doskonale czułego rozróżniania między typami zmian system okazał się doskonały do nieinwazyjnego obrazowania w wysokiej rozdzielczości podskórnych naczyń krwionośnych. Podsumowując, platforma do obrazowania SKINSPECTION stanowi unikalne narzędzie do wykrywania i diagnozowania nowotworów skóry. Uczestnicy projektu chcą poszerzyć zastosowania tej platformy o wykrywanie zaburzeń skóry na tle innym niż nowotworowe i prowadzenie chirurgii rekonstrukcyjnej.

Słowa kluczowe

Nowotwór złośliwy skóry, czerniak, diagnostyka, tomografia multifotonowa, obrazowanie czasu zaniku fluorescencji, obrazowanie optoakustyczne, USG

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania