European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

NANO/MICRO INTEGRATION IN MICROMANUFACTURING

Article Category

Article available in the following languages:

Małe części, wysoka precyzja i wydajność

Technologia w większości dziedzin wymaga obecnie coraz mniejszych urządzeń o większej wydajności. Innowacyjny nowy system mikroprodukcji w skali nano o dużej szybkości i precyzji umocnił pozycję UE w zakresie dostarczania towarów.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Mikroprodukcja w skali nano prowadzi do produkcji udoskonalonych materiałów i nowych produktów. Dziedzina jest w szczytowym okresie rozkwitu i aby utrzymać konkurencyjność produkcji europejskiej, niezbędny jest udoskonalony proces wytwarzania mikroproduktów 3D z wykorzystaniem materiałów nanostrukturalnych. Projekt "Nano/micro integration in micromanufacturing" (NANOMICRO) był finansowany ze środków UE. Dał on przemysłowi zupełnie nową platformę produkcyjną łączącą precyzję i szybkość. Nowatorska metoda produkcji z silnie skupionymi strumieniami proszków i ciepła zapewnia precyzję w przedziale mikronowym, przewyższając aktualne technologie, których rozdzielczość jest rzędu 50 mikrometrów. Innowacyjny proces nakładania warstw wielomateriałowych (gradientowych), który może wykorzystywać zarówno spiekanie głowicą laserową pojedynczą jak i wielokrotne spiekanie mikrofalowe z głowicami równoległymi, zwiększa wydajność. Monitorowanie online gwarantuje oparte na warstwach podejście do wytwarzania w produkcji komponentów 3D przy doskonałej kontroli zarówno pod kątem precyzji jak i szybkości. Po zakończeniu projektu, dalsze prace będą skoncentrowane na optymalizacji procesu. W efekcie, z nową wysokoprecyzyjną i wysokoprodukcyjną maszyną NANOMICRO, naukowcy rozszerzyli zakres możliwych do wykorzystania materiałów i geometrii. Maszyna jest nakładooszczędna i całkowicie zautomatyzowana, aby zapewnić niezawodność sterowania procesem i wysokiej jakości produkty. Zwiększając jakość jak i udoskonalając rodzaj mikroproduktów możliwych do wyprodukowania, oczekuje się, że technologia NANOMICRO rozszerzy istniejące i otworzy drzwi nowym rynkom. Będzie to miało zasadniczy wpływ na zwiększenie konkurencyjności UE na dużym i rosnącym rynku światowym.

Słowa kluczowe

Mikroprodukcja w skali nano, mikroprodukty, materiały nanostrukturalne, mikroprodukcja, strumienie ciepła, wielomateriałowe, laser, spiekanie, mikrofala, monitoring online monitoring, komponenty 3D

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania