Skip to main content
pdf-header

Empowering European Aeronautical SMEs to Participate in EU Research

Article Category

Article available in the following languages:

Wspieranie aeronautycznych MŚP w wykorzystywaniu funduszy badawczych

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) są często pomijane w większych projektach europejskich. Finansowana ze środków UE inicjatywa skupia się na potrzebie zwiększenia współpracy z mniejszymi firmami w zakresie innowacji wprowadzanych w przemyśle lotniczym.

Technologie przemysłowe Technologie przemysłowe

Finansowany ze środków UE projekt SME-AERO-POWER (Empowering European aeronautical SMEs to participate in EU research) ma na celu rozwiązanie tego problemu poprzez usprawnienie sprawdzonych metod zwiększania wydajności powiązanych obszarów działania. Cele projektu wyznaczono w oparciu o trzystopniowe podejście strategiczne mające zapewnić usprawnienie i poszerzenie uczestnictwa MŚP w innowacyjnych inicjatywach prowadzonych razem z dużymi firmami, a także w ofertach ramowych. Cele realizowano poprzez mobilizację MŚP, doradztwo, samorealizację MŚP i odpowiednich pośredników, a także poprzez rozwój kompetencji. Aby utworzyć silne więzi z potencjalnymi partnerami z grupy MŚP, wybrano i zmobilizowano około 400 innowacyjnych i prowadzących intensywne badania MŚP z sektora aeronautycznego, głównie przy pomocy 19 warsztatów poświęconych świadomości lokalnej. Utworzono osiem grup interesu w oparciu o najważniejsze kwestie dotyczące przemysłu lotniczego zdefiniowane podczas etapu wnioskowania i rozwijane w dalszych fazach. Grupy interesu pomogły zwiększyć uczestnictwo MŚP w działaniach dotyczących kwestii lotniczych prowadzonych w ramach siódmego programu ramowego (FP7) i programu Horyzont 2020 (H2020). Sieć PEER-AERO-NET składa się z 36 członków i powstała w celu wymiany najlepszych praktyk. W ramach tej sieci zorganizowano ponad 30 sesji wymiany doświadczeń między współpracownikami oraz przeprowadzono 5 warsztatów szkoleniowych. Utworzono centralną bazę danych składającą się głównie z danych kontaktowych MŚP z 38 krajów, głównie z Europy. Opracowano również przewodnik po najlepszych praktykach zapewniający MŚP z sektora aeronautycznego informacje i pomoc. Przy użyciu tego obszernego narzędzia MŚP mogą zidentyfikować odpowiednie możliwości w zakresie finansowania w ramach programów FP7 i H2020 oraz przedłożyć wnioski i poradzić sobie z potencjalnymi przeszkodami w procesie. Przy pomocy programu SME-AERO-POWER zdołano zaangażować więcej MŚP i małych firm w przemysł aeronautyczny poprzez wspieranie uczestnictwa udziałowców i zapewnianie szkoleń. Wielkim osiągnięciem było utworzenie ekosystemu otwartej innowacji zaprojektowanego dla firmy Eurocopter. Dziewiętnaście MŚP (większość bez doświadczenia w sektorze lotnictwa) połączyło swoje pomysły i ekspertyzę, aby zaprojektować 4 innowacyjne produkty usprawniające działanie helikopterów w celu zmniejszenia ich wpływu na środowisko. W 2015 r., po 2 latach badań i rozwoju, 4 konsorcja wprowadziły te produkty na światowy rynek ze wsparciem marketingowym zapewnionym przez firmę Eurocopter.

Słowa kluczowe

Aeronautyczne MŚP, badania UE, ekosystem innowacyjności, przemysł lotniczy, aeronautyczne MŚP prowadzące intensywne badania

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania