CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Towards Zero Waste in Industrial Networks

Article Category

Article available in the following languages:

Zapobieganie powstawaniu odpadów przemysłowych

Członkowie finansowanego przez UE konsorcjum badawczego opracowali infrastrukturę i wytyczne, które maja pomóc w zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększeniu ich ponownego wykorzystania w przemyśle UE.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

W przemyśle motoryzacyjnym, budowlanym, elektronicznym i fotowoltaicznym powstaje co roku 1,2 mld ton odpadów przemysłowych. Przedsiębiorstwa z tych sektorów powinny wziąć sobie do serca obserwowane w przyrodzie procesy recyklingu, naprawy, odnowy i ponownego wykorzystania: nic nie powinno się marnować. Uczestnicy projektu "Towards zero waste in industrial networks" (ZEROWIN) zmierzają do osiągnięcia tego celu poprzez wspieranie współpracy między sektorami, aby umożliwić wykorzystywanie odpadów z jednej branży jako surowców w innej. Konsorcjum pracowało nad projektem zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 30%, recyklingu i ponownego wykorzystania 70% odpadów oraz zmniejszenia zużycia wody o 75%. Naukowcy opracowali plan wykorzystania radiowych znaczników identyfikacyjnych do śledzenia odpadów i zarządzania nimi. Przebadali również wiele innych inteligentnych technologii umożliwiających monitorowanie i identyfikację odpadów w czasie rzeczywistym. Zaprojektowano platformę zarządzania wiedzą podobną do Wikipedii, która jest znana pod nazwą Zerowin Wiki. Wiedza zgromadzona i uzyskana w wyniku prac zespołu projektu ZEROWIN została zebrana w postaci modelu produkcyjnego służącego zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz w postaci internetowego poradnika dotyczącego przedsięwzięć związanych z odpadami. Partnerzy projektu wykorzystali dane z 10 studiów przypadku z całej Europy, aby dowieść, że wyznaczone cele i technologie opracowane w ramach projektu ZEROWIN są realne i mogą mieć znaczenie dla formułowania polityki. Pionierska metoda symbiozy przemysłowej opracowana przez konsorcjum daje nadzieję na powstanie w przyszłości ekologicznego przemysłu.

Słowa kluczowe

Odpady przemysłowe, recykling, bezodpadowy, sieci przemysłowe, zapobieganie powstawaniu odpadów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania