Skip to main content

Article Category

Story

Article available in the folowing languages:

Historie sukcesu RTD - W pełni optyczny Internet szerokopasmowy… tańszy, szybszy i bardziej proekologiczny

Zespół europejskich naukowców bada nowe sposoby wykorzystania technologii światłowodowej, w celu przyspieszenia dostępu do Internetu nawet w najdalszych zakątkach Europy, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów i wpływu na środowisko naturalne. Jest to ambitne wyzwanie, jednak wzmocnienie europejskiej gospodarki oraz wspieranie rozwoju rynku pracy wymaga opracowywania innowacyjnych rozwiązań.

Gospodarka cyfrowa

W styczniu zespół naukowców finansowanych ze środków UE ogłosił swe plany dotyczące transformacji przyszłych, europejskich sieci komunikacyjnych. Po okresie analiz zaplanowano (prze)projektowanie, a następnie zaprezentowanie "kompleksowej architektury i zestawu technologii, umożliwiających wdrożenie opłacalnej z punktu widzenia ekonomicznego, energooszczędnej oraz przyjaznej dla środowiska naturalnego, przyszłościowej sieci światłowodowej". "Upraszczając powyższy plan pozwoli Europie zaoszczędzić miliardy euro kosztów infrastrukturalnych, a także zapewni tańszy, szybszy i bardziej proekologiczny dostęp do usług informatycznych wspierających rozwój rynku pracy na obszarach, gdzie jest to najbardziej potrzebne", tłumaczy kierownik projektu Marco Ruffini, pracownik Centrum Badań nad Technologiami Telekomunikacyjnymi ('Telecommunications Research Centre' - CTVR), będącego częścią Trinity College Dublin. W tym 36-cio miesięcznym projekcie o nazwie "Rozproszony rdzeń wspierający nieograniczoną podaż przepustowości, dostępnej dla wszystkich użytkowników i dla wszystkich usług" ('Distributed core for unlimited bandwidth supply for all users and services’ - DISCUS) uczestniczą partnerzy reprezentujący zarówno środowisko akademickie, jak i przemysłowe, w tym wiodący operatorzy telekomunikacyjny, tacy jak Telefónica, Telecom Italia, Alcatel-Lucent oraz Nokia-Siemens Uczestnicy projektu DISCUS stawiają czoła rosnącemu, europejskiemu zapotrzebowaniu na lepszą jakość transmisji danych oraz na lepszą jakość usług, takich jak transmisje wideo wymagające dużej przepustowości, telemedycyna itd., za pośrednictwem bardzo szybkich sieci szerokopasmowych. Irlandzki minister łączności Pat Rabbitte w następujący sposób skomentował inaugurację projektu DISCUS w Irlandii: "Wzmacnianie europejskiej gospodarki cyfrowej poprzez rozwój dziedzin takich jak szybka transmisja szerokopasmowa stanowi priorytetowy aspect irlandzkiej prezydencji w UE". Rabbitte dodał, że powyższy projekt z dziedziny telekomunikacji zaowocuje konkretnymi wynikami, które przyniosą korzyści zarówno Irlandii, jak i Europie, a także podkreśli zależność pomiędzy badaniami naukowymi i przedsiębiorczością, który ostatecznie prowadzi do powstawania nowych miejsc pracy. Czyste konto "Architektura opracowywana w ramach projektu DISCUS będzie bardzo energooszczędna, prosta w zarządzaniu oraz elastyczna w zakresie wdrażania nowych technologii, co zagwarantuje perspektywiczność europejskich sieci", twierdzi profesor David Payne, koordynator projektu DISCUS oraz główny naukowiec w centrum badawczym CTVR. Oznacza to jednak obranie podejścia określanego jako "czyste konto" podczas projektowania architektury systemu. W tym przypadku czyste konto polega na zastosowaniu technologii światłowodowych na całym obszarze sieci stacjonarnej, z pominięciem dotychczasowego podziału na sieci miejskie, regionalne i szkieletowe. "Kompleksowe wdrożenie technologii światłowodowych zapewni niewyobrażalną przepustowość i elastyczność sieci", przewiduje dr Ruffini, który jest docentem w dziedzinie architektury sieci światłowodowych. Unikalną cechą powyższych sieci będzie "zasada równoważności", dzięki której wszystkie punkty dostępowe będą oferowały taką samą przepustowość i ten sam poziom jakości świadczonych usług. Użytkownicy będą mieli zazwyczaj dostęp do przepustowości od 10 Gb/s do ponad 100 Gb/s. Oznacza to na przykład, że użytkownicy będą czerpać korzyści z tej samej jakości dostępu do Internetu i zdolności do przesyłania ogromnych ilości danych, niezależnie od swej lokalizacji - zarówno w miastach, w pobliżu sieci szkieletowych, jak i w oddalonych wioskach. Dodatkową zaletą w pełni optycznego podejścia obranego przez uczestników inicjatywy DISCUS jest to, że umożliwi ono bezproblemową integrację sieci bezprzewodowych i stacjonarnych sieci światłowodowych, co zagwarantuje niedrogą transmisję ruchu komórkowego i dostępowego ruchu bezprzewodowego, bez konieczności zwiększania opóźnień czy też ograniczania dostępnego pasma. Powyższe synergiczne i zintegrowane podejście przyczyni się także do powstania prostszego, bardziej konkurencyjnego środowiska regulacyjnego, kontrolowanego przez klientów i użytkowników, a nie przez operatorów sieci i dostawców usług. To z kolei jest zgodne ze strategią UE na rzecz rozwoju jednolitego, europejskiego rynku usług cyfrowych, ogłoszonej w Agendzie Cyfrowej dla Europy. - Pełna nazwa projektu: Distributed core for unlimited bandwidth supply for all users and services - Akronim projektu: DISCUS - strona internetowa projektu DISCUS - Numer referencyjny projektu: 318137 - Nazwa/kraj pochodzenia koordynatora projektu: David Payne, Marco Ruffini, Trinity College Dublin, Irlandia - Całkowity budżet projektu: 11 722 067 euro - Wsparcie KE: 8 112 824 euro - Data rozpoczęcia/zakończenia projektu: Od listopada 2012 do października 2015 - Pozostałe kraje partnerskie: Belgia, Francja, Niemcy, Włochy, Irlandia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania