Skip to main content

Television magazine "GENIUS"

Article Category

Article available in the folowing languages:

Programy skierowane do pokolenia przyszłych naukowców

Przyszłość nauk ścisłych zależy od zdolności sektora do wzbudzenia zainteresowania wśród przedstawicieli nowego pokolenia młodych naukowców. W ramach projektu Genius powstała seria programów telewizyjnych, które mają skłonić europejską młodzież do wybrania kariery naukowej.

Gospodarka cyfrowa

Propagowanie nauk ścisłych wśród młodego pokolenia to poważne wyzwanie, zważywszy że młodzi ludzie mają do dyspozycji wiele interesujących obszarów i dziedzin. W ramach finansowanego przez UE projektu Genius ("Television magazine 'Genius'") przystąpiono do produkcji comiesięcznego programu telewizyjnego ukazującego nauki ścisłe jako istotne i interesujące dla młodych ludzi. Zebrawszy grupę młodych naukowców zajmujących się różnymi dyscyplinami, zespół projektu Genius sfilmował portret każdego z nich. Filmy zostały pokazane publiczności, zwłaszcza młodzieży, aby dowieść, że karierę naukową można połączyć z bogatym i szczęśliwym życiem prywatnym. To podejście miało na celu rozwianie obaw młodych ludzi, którzy często rezygnują z podjęcia kariery naukowej. Niektórzy z nich sądzą, że to zbyt trudna dziedzina, a także obawiają się, że praca pozbawi ich możliwości spełniania się w życiu rodzinnym i społecznym. Zamierzeniem było ukazanie młodych naukowców jako grupy osób, których kariera naukowa nie izoluje od społeczeństwa. W ramach programu zaprezentowano także wystawy, skupiające się głównie na kwestiach edukacyjnych, aby wprowadzić koncepcje naukowe i pokazać, że kariera naukowa jest otwarta dla każdego. Programy okresowe nadawano także za pośrednictwem stron internetowych dziewięciu kanałów telewizyjnych (pięciu państw członkowskich UE i jednego kraju kandydującego). Ponadto, zamieszczono je na stronie internetowej Europejskiego Stowarzyszenia Miejskich Stacji Telewizyjnych (EAC TV). W ramach projektu udało się zademonstrować, zwłaszcza dzięki portretom 10 naukowców, że kariera naukowa znajduje się w zasięgu ręki każdego z nas. Pokazano, że satysfakcja zawodowa wcale nie wyklucza szczęśliwego i w pełni satysfakcjonującego życia rodzinnego. Jest także miejsce na inne zainteresowania, poza nauką. Zespół projektu Genius ma nadzieję, że dzięki rocznej serii programów uda się przekonać niezdecydowanych młodych ludzi do podjęcia tej przygody, jaką jest kariera naukowa. Długofalowym celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do rozpoczęcia własnych badań i przystąpienia do grona wykształconych badaczy. To nowe pokolenie naukowców będzie mogło uczestniczyć w naukowym, przemysłowym i gospodarczym rozwoju swoich regionów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania