European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2024-06-18

RESearch Elevation on Integration of SOLar Technologies into MEDiterranean BUILDings

Article Category

Article available in the following languages:

Technologia słoneczna dla Jordanii i Libanu

Kwestia dostaw energii stanowi poważne wyzwanie dla Jordanii i Libanu, państw nieposiadających własnych zasobów energii. Inicjatywa finansowana przez UE pomogła obu krajom opracować własne technologie słoneczne, rozwijając potencjały w krajowych instytutach badawczych.

Energia icon Energia

Projekt RESSOL-MEDBUILD ("Research elevation on integration of solar technologies into Mediterranean buildings") spotęgował zasoby ludzkie i badawcze dwóch bliskowschodnich instytutów. Mowa o centrum NERC ("National Energy Research Centre") w Jordanii i stowarzyszeniu ALMEE ("Lebanese Association for Energy Saving and for Environment") w Libanie. Rozwijanie potencjału oparto o działania dwóch uznanych organizacji badawczych, centrum CRES ("Centre for Renewable Energy Sources and Saving") w Grecji i instytucie ISE ("Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems") w Niemczech. Wiedza naukowa ośrodków NERC i ALMEE z dziedziny fotowoltaików i słonecznych systemów grzewczych została zwiększona dzięki wspólnym oddelegowaniom w celach naukowych, szkoleniom, zatrudnianiu utalentowanych naukowców, zakupom wyposażenia laboratoriów i budowie kreatywnego partnerstwa z centrami badawczymi, uniwersytetami i sekatorem prywatnym w państwach unijnych i regionu Morza Śródziemnego. Założono też laboratorium REL (Renewable Energy Laboratory) w ramach Libańskiej Szkoły Inżynierskiej. Ponadto, powstał program studiów magisterskich w dziedzinie energii odnawialnej jako wspólny projekt Uniwersytetu Libańskiego i Uniwersytetu Świętego Józefa w Bejrucie. Partnerzy projektu określili priorytetowe cele badań i opracowali plan eksploatacyjny, zawierający analizę rynkową technologii termalnej energii słonecznej i fotowoltaicznej (PV) w Jordanii i Libanie. Dodatkowo, określono działania niezbędne do wejścia na rynek, komercyjnego upowszechnienia wyników badań oraz świadczenia usług grupom docelowym. Przeprowadzone prace pozwolą ośrodkom NERC i ALMEE na prowadzenie wysokiej jakości badań i świadczenie usług naukowych w obszarach technologii termalnej energii słonecznej, PV oraz modelowania i planowania energetycznego. Konsorcjum zorganizowało też dwie konferencje. Pierwsza z nich to REDEC 2012 ("International Conference on Renewable Energies for Developing Countries"). Podczas drugiej konferencji INCOSOL ("International Conference on Solar energy for MENA region") skupiono się na najistotniejszych dla Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej problemach, w kwestii termalnej energii słonecznej i technologii PV. Ponadto, konsorcjum zorganizowało siedem warsztatów na poziomie krajowym w Jordanii i Libanie. Dzięki programowi RESSOL-MEDBUILD umożliwiono obu państwom rozpoczęcie wysokiej jakości badań w dziedzinach technologii słonecznych, skupiając się na wykorzystaniu ich szerokiego potencjału energetycznego, co dało obu krajom możliwość zaspokajania potrzeb energetycznych za pomocą źródeł odnawialnych. Wyniki projektu były upowszechniane na poziomach UE, regionu Morza Śródziemnego oraz krajowym i międzynarodowym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania