Skip to main content

Support to Precursor SSA Services

Article Category

Article available in the folowing languages:

UE ma niebo na oku

Satelity i śmieci w przestrzeni kosmicznej wymagają starannego monitorowania, by zachować bezpieczeństwo i zapewnić ciągłe działanie technologii komunikacyjnej.

Energia

Przestrzeń wokół Ziemi jest bardziej zatłoczona, niż można by przypuszczać. Po niebie krążą satelity, unoszą się kosmiczne śmieci, mają miejsce dziwne zjawiska pogodowe, a także biegną zaawansowane technologicznie fale radiowe, co w sumie daje dość zatłoczone środowisko. Znaczenie kosmosu dla komunikacji, nawigacji geoprzestrzennej, obronności i środowiska skłoniło UE do zwiększenia orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA). Jednym ze sposobów na jej zwiększenie była realizacja projektu SPA ("Support to precursor SSA services"). W ramach projektu zwiększono europejski potencjał w zakresie SSA, aby lepiej eksploatować zasoby kosmiczne i nimi zarządzać, zgodnie z polityką w sprawie przestrzeni kosmicznej UE, umacniającą zarówno bezpieczeństwo, jak i gospodarkę. Sporządzono mapę wiedzy w tej dziedzinie w celu opracowania zaleceń na rzecz zwiększenia SSA, zwłaszcza w nawiązaniu do kwestii polityki i rządów. Zespół projektu SPA powołał także forum poświęcone tej tematyce i naświetlił zainteresowanym stronom kluczowe zagadnienia poprzez warsztaty i prezentacje. Przeprowadzono szereg scenariuszy modelowania i ćwiczeń obejmujących określanie orbity, oprócz analizowania danych z głównych narzędzi obserwacyjnych i śledzących SSA. Znaczna część działań w ramach projektu pomogła udoskonalić Centrum Satelitarne Unii Europejskiej (EUSC), dostarczając informacji na temat satelitów w celu lepszego planowania rejestracji obrazu. W rzeczywistości głównymi celami projektu było usprawnienie obserwacji kosmosu, a także śledzenia sztucznych, poruszających się blisko Ziemi obiektów, takich jak komety. Zamierzeniem projektu SPA było także ulepszenie monitoringu środowiskowego, poza monitorowaniem i prognozowaniem pogody kosmicznej, co stanowi cenne źródło informacji dla misji kosmicznych. Wyważając wrażliwe informacje o charakterze zarówno cywilnym, jak i wojskowym, zespół projektu uzyskał konkretne dane na temat wymagań SSA, by wspierać bezpieczeństwo i zaawansowane kształtowanie polityki. Przyjrzano się także znaczeniu gospodarczemu i strategicznemu kosmosu, a także ramom prawnym SSA w Europie. Wszystkie te ustalenia, wyniki i zalecenia pomogą zwiększyć bezpieczeństwo narodowe i suwerenność, wesprą działania w ramach SSA, a także pomogą wprowadzić nowe usługi promujące dobrobyt obywateli UE. Projekt podkreślił znaczenie "zabezpieczenia przestrzeni kosmicznej przed przestrzenią kosmiczną", chroniąc zasoby kosmiczne i usługi satelitarne, a jednocześnie zapewniając zrównoważony charakter tej przestrzeni. Ta inicjatywa niewątpliwie pomoże zabezpieczyć przyszłość SSA w Europie.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania