European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Targeted delivery of dietary flavanols for optimal human cell function: Effect on cardiovascular health

Article Category

Article available in the following languages:

Flawanole są dobre na serce

Styl życia i dieta mają ogromne znaczenie dla zdrowia. Dane epidemiologiczne i badania kliniczne nad interwencjami dotyczącymi diety wskazują, że diety roślinne bogate we flawanole skutecznie zmniejszają chorobowość i śmiertelność związaną z układem krwionośnym.

Zdrowie icon Zdrowie

Finansowany ze środków UE projekt FLAVIOLA miał na celu zbadanie wpływu spożycia flawanoli w UE oraz opracowanie prototypów produktów bogatych we flawanole pochodzące z kakaowca (CF). Przeprowadzono szeroko zakrojone badania w celu określenia w skali europejskiej źródeł w diecie i średniego regularnego spożycia flawanoli, na przykład epikatechiny i katechiny, oraz ich pochodnych oligomerycznych — proantocyjanidyn (PA). Prace oparte o wykorzystanie opracowanej przez uczestników projektu bazy danych składników żywności FLAVIOLA wykazały, że w UE głównymi źródłami flawanoli pod względem łącznego udziału w diecie są herbata, owoce jabłkowate (jabłka, gruszki itp.), jagody, produkty zawierające kakao i owoce pestkowe. Badacze zajęli się też wypełnieniem dotychczasowych luk w wiedzy na temat flawanoli. W ramach projektu FLAVIOLA opracowano i zweryfikowano innowacyjne metody analityczne do oceny wchłaniania, dystrybucji, metabolizowania i wydalania flawanoli przyjmowanych z pożywieniem oraz do badania ich efektów biomedycznych w ramach rygorystycznych badań klinicznych interwencji dietetycznej i badań epidemiologicznych na szerszej populacji. Jest to pierwsza metoda analityczna do badania zawartości flawanoli pochodzących z kakaowca i proantocyjanidyn w żywności, która uzyskała akredytację AOAC (Stowarzyszenia Chemików Analityków). Innym kamieniem milowym w projekcie FLAVIOLA było stworzenie dla potrzeb badań klinicznych standaryzowanych prototypów produktów żywnościowych zawierających flawanole z kakaowca wraz z towarzyszącymi im produktami kontrolnymi niezawierającymi flawanoli, a dokładnie dopasowanymi do produktów testowych z flawanolami pod względem zawartości makro- i mikroelementów, kaloryczności i właściwości organoleptycznych w celu uzyskania wiarygodnego placebo dla potrzeb kontroli. Wyniki badań przekonująco wykazały, że spożycie flawanoli z kakaowca wiąże się z korzyściami dla zdrowia układu krążenia u zdrowych kobiet i mężczyzn. Przyjmowanie flawanoli z kakaowca znacząco poprawiło takie parametry sprawności sercowo-naczyniowej, jak dylatacja indukowana niedokrwieniem i ciśnienie tętnicze. U osób starszych dieta bogata w flawanole pochodzące z kakaowca odwracała związane z wiekiem zmiany ciśnienia tętniczego krwi i elastyczności naczyń krwionośnych, co przyczyniało się do poprawy krążenia. Nie stwierdzono znaczącej zmienności wchłaniania, dystrybucji, metabolizowania i wydalania flawanoli u poszczególnych badanych ani pomiędzy nimi, co potwierdza użyteczność badań populacyjnych w opracowywaniu zaleceń dotyczących spożycia flawanoli pochodzących z kakaowca. Wyniki projektu FLAVIOLA dostarczyły nowatorskich i innowacyjnych danych oraz poszerzyły dostępną wiedzę na temat flawanoli w żywieniu i ich korzystnego wpływu na kondycję układu krążenia. Stworzono w ten sposób solidną podstawę dla przyszłych badań nad innowacyjnymi strategiami terapeutycznymi i dietetycznymi mającymi na celu poprawę kondycji układu krążenia i wspomaganie zdrowego starzenia się.

Słowa kluczowe

Flawanole, zdrowie naczyń krwionośnych, dylatacja indukowana niedokrwieniem, kakaowiec, proantocyjanidyny, interwencja dotycząca diety, działanie przeciwzapalne

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania