Skip to main content
European Commission logo print header

Instantly Deployable Evolvable Assembly Systems

Article Category

Article available in the following languages:

Rewolucyjna platforma montażowa z UE

Uczestnicy pewnego unijnego projektu mają na koncie ważne osiągnięcie. Dzięki niemu moduły do elastycznego montażu koordynowane przez system adaptacyjnej kontroli pozwolą europejskim producentom na szybkie wytwarzanie różnych produktów przy minimalnych nakładach inwestycyjnych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Organizacja, monitorowanie i kontrolowanie montażu zarówno na poziomie hali zakładowej, jak i systemów, jest niezwykle trudnym zadaniem. Wprowadzenie funkcji samoorganizacji i adaptacji do zmieniających się warunków wydaje się pomysłem rodem z science fiction. Wizja ta staje się jednak rzeczywistością dzięki pracom prowadzonym w ramach finansowanego ze środków UE projektu "Instantly deployable evolvable assembly systems" (IDEAS). Znaczenie osiągnięć projektu IDEAS jest już powszechnie dostrzegane. Publikacja na temat tego projektu w Assembly Automation zdobyła nagrodę dla wybitnego artykułu Literati Network Awards for Excellence 2013. Komisja Europejska uznała IDEAS za jeden z 11 najlepszych projektów od początku realizacji szóstego programu ramowego (6PR). Elegancja proponowanego rozwiązania wynika z wykorzystania zasady obowiązującej w różnych skomplikowanych systemach, od organizmów biologicznych po uczelnie wyższe czy przedsiębiorstwa. W każdym z takich przypadków poszczególne osoby lub jednostki są odpowiedzialne za konkretne funkcje, w których się specjalizują. Ich praca jest koordynowana w taki sposób, aby inteligentnie dostosowywać się do zmieniającego otoczenia na rzecz osiągnięcia wyższego celu. Konsorcjum IDEAS rozwinęło znany paradygmat ewolucyjnych systemów montażowych (EAS), w których proste, wyspecjalizowane moduły maszyn (agenty) są przeznaczone do poszczególnych procesów montażu. Naukowcy połączyli systemy EAS z wysoce rozproszonymi adaptacyjnymi systemami sterowania w oparciu o płytki kontrolne opracowane w ramach projektu, które umożliwiły płynną interakcję w instalacjach wieloagentowych. Działanie systemu wieloagentowego (MAS) potwierdzono w uproszczonej instalacji przeddemonstracyjnej. MAS automatycznie reagował na zmieniające się warunki i elastycznie zarządzał zasobami. Procesy produkcyjne prowadzone były bez programowania za pomocą prostego interfejsu graficznego i funkcji "przeciągnij i upuść". Zminiaturyzowana platforma produkcyjna posłużyła za instalację testową do dalszych prac rozwojowych. Pełną rekonfigurowalność (plug-and-produce) oraz adaptowalność potwierdzono w dwóch systemach przemysłowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły już wkrótce automatyzować procesy montażu bez konieczności inwestowania w drogie urządzenia. Możliwość ponownego wykorzystania modułów oznacza także zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko oraz obniżenie kosztów. Omawiane rozwiązanie ma szansę zrewolucjonizować technologię montażu w europejskim sektorze produkcji. Dzięki projektowi IDEAS producenci będą mogli odzyskać zamówienia i wkroczyć na nowe światowe rynki, pokonując przeszkody związane z trwającym kryzysem gospodarczym.

Słowa kluczowe

Ewolucyjne systemy montażowe, systemy wieloagentowe, rozproszone sterowania adaptacyjne, plug-and-produce, produkcja

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania