Skip to main content

Enhancing public awareness on the results of European research actions on Nanosciences and Nanotechnologies through the professional use of television media and the internet

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zainteresowanie odbiorców masowych badaniami nanotechnologicznymi

Badacze we współpracy z producentami filmów tworzą cykl materiałów wideo pokazujących opinii publicznej najważniejsze prace w dziedzinie nanonauki i nanotechnologii.

Gospodarka cyfrowa

Od czułych na dotyk protez kończyn po szyby samochodowe z wbudowanymi ekranami elektronicznymi, produkty nanotechnologii mogą zrewolucjonizować nasze życie. Publiczna świadomość tych przełomowych osiągnięć pozostaje jednak niewielka. Celem finansowanego przez UE projektu badawczego NANO-TV było zwiększenie świadomości prac naukowców europejskich w dziedzinie nanotechnologii poprzez opracowanie cyklu gotowych do emisji materiałów wideo. Badacze z jednego z czołowych instytutów nanotechnologii we współpracy z producentami filmów stworzyli 14 filmowych materiałów informacyjnych na temat różnych osiągnięć nanotechnologicznych. Stacje telewizyjne mogą bezpośrednio i bez opłat emitować te materiały w całości lub wykorzystać ich fragmenty we własnych programach. Projekt NANO-TV opracował również materiały towarzyszące, w tym informacje prasowe i artykuły, udostępniając je wszystkie na platformie internetowej. Oczekuje się, że każdy z materiałów informacyjnych opracowanych podczas dwuletniego projektu zostanie wyemitowany przez co najmniej 10 krajowych stacji telewizyjnych, docierając łącznie do kilkudziesięciu milionów widzów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania